Polityka i społeczeństwo

Gwarantowane przez Rząd Ubezpieczenia – Nowe Zasady i Prezydenckie Potwierdzenie

Ministerstwo Rozwoju i Technologii cieszy się, że Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o ubezpieczeniach gwarantowanych przez Skarb Państwa. Jest to ważny krok w kierunku poprawy dostępu do ubezpieczeń gwarantowanych oraz zabezpieczenia projektów proekologicznych związanych z transformacją energetyczną.

Nowelizacja ustawy stanowi odpowiedź na oczekiwania społeczne i gospodarcze oraz zapewni bezpieczeństwo finansowe dla wszystkich podmiotów zaangażowanych w realizację projektów.

W 2022 r. ubezpieczone transakcje w kraju i eksporcie osiągnęły wielkość przekraczającą 145 mld zł. KUKE wspiera polskich eksporterów w 120 krajach na całym świecie, oferując odpowiednie ubezpieczenia transakcji. Dzięki wprowadzeniu nowych regulacji prawnych polskie firmy będą miały możliwość wykorzystania elastycznych instrumentów finansowych w zakresie ubezpieczeń eksportowych, co przyczyni się do ich sukcesu w międzynarodowej współpracy – powiedział minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

KUKE pełni funkcję oficjalnej agencji ubezpieczeń kredytów eksportowych (Export Credit Agency – ECA), zapewniając jako jedyna w Polsce ubezpieczenia gwarantowane przez Skarb Państwa. Wraz z nowelizacją obowiązującego prawa rozszerzona zostanie gama ubezpieczeń oferowanych przez KUKE, a także katalog podmiotów uprawnionych do skorzystania z tych ubezpieczeń – włączając w to zarówno oddziały przedsiębiorstw zagranicznych, jak i podmioty dokonujące inwestycji w Polsce związanych z transformacją energetyczną kraju.

Ustawa także daje polskim firmom możliwość wybrania własnych zakładów ubezpieczeniowych, których oferta będzie skierowana do przedsiębiorstw i które będą wspierane przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych.

KUPKE wspiera też udzielanie komercyjnym zakładom ubezpieczeniowym reasekuracji, która zapewni przedsiębiorcom ochronę od ryzyk w okresie reasekuracji.

– Zaproponował wiceminister Grzegorz Piechowiak.

Ustawa umożliwia szybką reakcję na nadzwyczajne wydarzenia. KUKE może teraz reasekuruje ryzyka ponoszone przez polskich przedsiębiorców. Zakres reasekuracji obejmuje ubezpieczenia casco i OC w transporcie, jak również inne typy ryzyk określone w nowelizacji.

Polskie firmy będą miały możliwość ubezpieczenia towarów i podzespołów, których nie ma lub których jest ograniczona ilość w kraju. Dzięki temu polskie przedsiębiorstwa mogą zwiększyć handel zagraniczny oraz współpracę z zagranicznymi partnerami. Aby to umożliwić KUKE wprowadziło ubezpieczenie zwrotu zaliczki zapłaconej do dostawy importowych z krajów rozwijających się. Takie rozwiązanie jest już dostępne w innych państwach europejskich, takich jak np. Szwecja, Norwegia i Hiszpania.

KUKE wprowadza rozszerzenie swojej legitymacji, aby zapewnić ochronę ubezpieczeniową dla projektów pozaeksportowych. Dzięki temu, podmiotom prywatnym i publicznym będzie łatwiej zminimalizować ryzyko związane z transformacją energetyczną Polski i rozwojem gospodarki niskoemisyjnej. Dodatkowo, rozszerzenie systemu wsparcia będzie stanowić ważny krok do dalszego rozwoju projektów ekologicznych, w tym OZE.

Zapewniamy, że wszystkie komunikaty publikowane w serwisie PAP są dostarczane bez wprowadzania przez PAP SA żadnych zmian w ich treści. Nadawca komunikatu odpowiada za jego treść, zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)


Informacja pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM