Polityka i społeczeństwo

Wytyczanie nowych dróg w kształtowaniu przyszłości sektora wołowiny: Strategia MRiRW

MRiRW ogłosiło dzisiaj nową strategię Polska Wołowina 2030. Podczas spotkania sektora, podsekretarz stanu Krzysztof Ciecióra wyjaśnił, że głównym zadaniem tej strategii jest wzmocnienie sektora mięsa wołowego i zapewnienie mu bezpieczeństwa w sytuacjach kryzysowych.

Porozumienie Rolnicze wspiera strategię Polska Wołowina 2030, która ma na celu zwiększenie konkurencyjności i wzmocnienie sektora mięsa wołowego w Polsce. Przedstawiciele sektora wraz z instytucjami i Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi pracują nad opracowaniem mechanizmów, które pomogą zabezpieczyć go przed trudnymi czasami.

Strategia Polska Wołowina 2030 pozwala na lepsze zrozumienie wyzwań, przed jakimi stoi sektor wołowiny w Polsce. Przygotowana została w 2023 r. przez Zespół ds. stabilizacji i rozwoju rynku wołowiny Porozumienia Rolniczego. Strategia skupia się na zwiększeniu produkcji, poprawieniu jakości produktów oraz wzmocnieniu przedsiębiorczości w branży.

Strategia Polska Wołowina 2030 będzie miała wpływ na wszystkie aspekty sektora wołowiny w Polsce. Uwzględnia ona m.in. zmiany klimatyczne, innowacje technologiczne, nowe technologie produkcyjne oraz zrównoważone praktyki produkcyjne. Stawia ona również na współpracę między sektorem publicznym i prywatnym, aby wspierać rozwój i konkurencyjność sektora.

Fundusz Promocji Mięsa Wołowego stał się głównym sponsorem aktualizacji poprzedniej Strategii rozwoju rynku Polska Wołowina (z roku 2019). Strategia odnosi się do Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027 i oferuje wskazówki dotyczące wsparcia i rozwoju rynku, aby wydawać środki finansowe jak najbardziej efektywnie.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wziął na siebie odpowiedzialność za przygotowanie strategii Polska Wołowina 2030.

Strategia dla praktyków

Strategia Polska Wołowina 2030 to konkretny plan postępowania, który można zrealizować w systemie prawnym. Przygotowana została przez praktyków, by mogli odnosić z niej korzyści. Wiceminister Ciecióra podkreśla: „Teraz pozostaje nam skuteczne jej wprowadzenie do polskiego systemu prawnego”.

Konieczność realizacji

Minister Ciecióra podkreśla, że realizacja strategii Polska Wołowina 2030 jest bardzo ważna. Przygotowana została z myślą o praktykach, którzy będą mogli z niej czerpać korzyści. Aby to zrealizować, konieczne jest właściwe wprowadzenie jej do polskiego systemu prawnego.

Podsekretarz stanu podkreślił znaczenie marketingu i PR-u w skutecznej promocji i sprzedaży mięsa wołowego.

– Branża mięsna staje w obliczu problemów związanych z PR-em. Nie mniej istotne niż produkcja dobrego produktu, jest jego skuteczne wypromowanie i sprzedanie – zauważył wiceminister.

– Wdrożenie strategii w polskie prawo odbędzie się od przyszłego roku – powiedział wiceminister Ciecióra.

O strategii – z perspektywy praktyków

Liderzy sektora mięsa wołowego podkreślili, że potrzeba aktualizacji strategii jest wynikiem zmian w otoczeniu. W porównaniu do strategii z 2019 r. (Polska Wołowina 2022), w strategii dodano obszar pt. otoczenie. Zmiana otoczenia polskiego sektora wołowiny oznacza nowe wyzwania, z którymi polski sektor wołowiny musi się zmierzyć. Są to między innymi: • unijna strategia Od pola do stołu; • unijne regulacje dotyczące dobrostanu zwierząt, ochrony klimatu i rolnictwa zrównoważonego; • skutki wojny w Ukrainie i pandemii COVID-19; • zmiana preferencji konsumentów; • agresywna kampania skierowana przeciwko branży mięsnej; • integracja Ukrainy z Unią Europejską i konkurencja z ukraińskimi produktami.

Liderzy sektora mięsa wołowego zaprezentowali strategię, podkreślając, że nasze produkty są lepsze pod względem umiejętności i doświadczenia rolników, infrastruktury oraz jakości w porównaniu do produktów ukraińskich.

Polska Wołowina 2030 to strategia nakierowana na konsumenta, która zakłada zwrócenie uwagi na jakość produktu. Wyższa jakość kulinarna wyrobu pozwala na konkurowanie z innymi produktami na rynku, niezależnie od ceny. Dlatego też ważnym elementem strategii jest edukowanie i informowanie konsumentów o jakości wołowiny.

Aby zwiększyć efektywność strategii, należy skupić się na następujących obszarach: • zbudowaniu silnego zaufania między rolnikami a przetwórcami, poprzez wzajemne szkolenia i wsparcie; • świadczeniu doradztwa technicznego i ekonomicznego, aby nauczyć rolników najlepszych praktyk uprawy; • zastosowaniu nowoczesnej genetyki w hodowli bydła, aby zwiększyć wydajność i jakość produktu końcowego.

W związku z tym, że strategia ma charakter dynamiczny, dla jej skutecznego wdrożenia postawiono dwa cele na rok 2023: zapewnienie wsparcia hodowli bydła za pomocą środków de minimis oraz wspieranie produkcji mięsa wysokiej jakości za pośrednictwem ekoschematów.

Zalecenia strategii Polska Wołowina 2030 zakładają wykorzystanie ekoschematów w połączeniu z systemem jakości, aby wspierać efektywność najlepszych przedstawicieli branży.

Pomimo, że wdrożenie wskazanych rozwiązań nie wymaga dużych nakładów finansowych, to sukces strategii wymaga odpowiedniego wsparcia ze strony władz.

Sukces polskiego sektora wołowiny

Krzysztof Ciecióra, wiceminister rolnictwa, pochwalił polski sektor wołowiny za doskonały rozwój i skuteczne zarządzanie.

– Zachęcam inne sektory do naśladowania Waszych sukcesów – powiedział wiceminister.

Podsekretarz stanu podkreślił, że obecny okres dobrej koniunktury rolniczej należy wykorzystać do inwestowania i tworzenia systemu wsparcia, który będzie skuteczny w trudnych czasach. Polski sektor wołowiny wykazuje się w tym względzie wyjątkową inicjatywą.

Polska wołowina staje się coraz bardziej konkurencyjna w skali międzynarodowej. Producentom zależy na podwyższaniu jakości produkcji, dzięki czemu zdobywamy coraz więcej rynków. Już jesteśmy wymieniani w gronie największych producentów wołowiny o najwyższej jakości. Wiceminister Ciecióra wyraźnie podkreślił, że inwestycje w ten sektor są niezmiernie istotne i dzięki nim możemy osiągnąć sukces.

PAP SA zobowiązuje się do publikowania komunikatów bez wprowadzania jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu odpowiada za treść swojego komunikatu w oparciu o postanowienia art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe.


Informacja dystrybuowana przez: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM