Polityka i społeczeństwo

MFiPR: Studenci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD) z szansą na lepszą aktywizację (komunikat)

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej informuje:

Do końca stycznia 2022 r. trwa nabór uzupełniający uczelni do ogólnopolskiego projektu „Asystent studenta z ASD”, realizowanego w ramach programu Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). To nowatorskie rozwiązanie, którego celem jest wsparcie w procesie komunikacji z pracownikami uczelni, oferowane studentom z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Projekt jest finansowany z Funduszy Europejskich i wpisuje się w założenia programu Dostępność Plus.

– Jestem przekonana, że zastosowanie takiego modelu współpracy na większą skalę przyniesie korzyści zarówno dla studentów ze spektrum autyzmu, jak i dla polskich uczelni. Chciałabym zachęcić szkoły wyższe do włączenia się w tworzenie bardziej przyjaznego środowiska dla studentów z ASD w Polsce – powiedziała wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Osoby z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, w tym osoby z Zespołem Aspergera, stanowią coraz liczniejszą grupę wśród studentów w Polsce. Jednocześnie, nawet co dziesiąta osoba z Zespołem Aspergera przejawia specjalne zdolności i może być wybitnym absolwentem czy naukowcem. Dla części studentów z ASD rozpoczęcie i kontynuacja edukacji na studiach wyższych stanowi nowe, niełatwe wyzwanie. By uczelnia mogła ich odpowiednio wesprzeć musi być do tego przygotowana i dysponować odpowiednimi narzędziami.

Naprzeciw tym wyzwaniom wychodzi projekt „Asystent studenta z ASD”. Jego kluczowym elementem jest pomoc udzielana studentom przez zaufanych i posiadających odpowiednie kompetencje asystentów. Założeniem takiego wsparcia jest pomoc dostosowana do potrzeb i obecnej sytuacji studenta. Asystentem może zostać nie tylko pracownik uczelni, ale również jej absolwent lub student po ukończeniu I semestru studiów.

– Projekt to szansa, że pomoc dostosowana do indywidualnych potrzeb studentów ze spektrum autyzmu stanie się standardem na polskich uczelniach – dodała wiceminister. W ramach projektu, do końca tego miesiąca trwa nabór uczelni chcących wdrożyć u siebie instytucję „Asystenta studenta z ASD”. Zainteresowane wprowadzeniem u siebie takiego rozwiązania szkoły wyższe mogą uzyskać nie tylko wsparcie merytoryczne, ale również finansowe.

Więcej informacji na stronie firmy DGA S.A – organizatora przedsięwzięcia (https://www.dga.pl/projekty/asystent-studenta-z-asd).

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)

kom/ ewes/

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM