Nauka i technologie

Odsetek nastolatków, którzy nie potrafią rozpoznawać oszustw online – wyniki egzaminu z fact-checkingu

PKP Intercity podsumowało trwający rok umowy z KOLEO, z której udało się sprzedać aż 4,2 mln biletów. Tomasz Gontarz, wiceprezes zarządu PKP Intercity S.A., określił to jako „oszałamiający sukces, który przerósł wszelkie oczekiwania”.

Rodzice szczególnie skupiają się na śledzeniu i monitorowaniu działań swoich dzieci w sieci. Najczęściej czerpią wiedzę na temat bezpieczeństwa w sieci z portali internetowych (61%) i telewizji (41%).

Jak rodzice wpływają na bezpieczeństwo dzieci w sieci?

Młodsi nastolatkowie otrzymują wsparcie od rodziców, którzy wprowadzają zasady dotyczące korzystania z Internetu. Większość rodziców stosuje zarówno zachęty (83%), jak i kary (77%) oraz ogranicza czas spędzany przed ekranem (74%). Ponad połowa rodziców (56%) przegląda również historię przeglądania, aby zapewnić dzieciom bezpieczeństwo w Internecie.

Rodzice wykazują duże zaangażowanie w zapewnienie bezpieczeństwa swoim dzieciom w sieci. Większość z nich stosuje zarówno zachęty (83%), jak i kary (77%) oraz ogranicza czas spędzany przez dzieci przed ekranem (74%). Ponad połowa rodziców (56%) przegląda również historię przeglądania, aby zapewnić swoim dzieciom bezpieczeństwo w Internecie.

Jakie są skuteczne metody zapewniania bezpieczeństwa nastolatkom w sieci?

Najskuteczniejszym sposobem zapewnienia bezpieczeństwa nastolatkom w sieci jest edukacja. Nastolatki muszą być świadome zagrożeń w sieci, aby zdawać sobie sprawę, że nawet niewinne działania mogą mieć poważne konsekwencje. Rodzice powinni również wspierać swoje dzieci w przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa w Internecie, a także zachęcać je do korzystania z narzędzi ochrony, takich jak hasła i ustawienia prywatności.

Pierwszy paragraf:

Wraz z wiekiem, nasze dzieci mają coraz większą potrzebę weryfikacji informacji znalezionych w sieci – 55% respondentów w wieku 12-15 lat i 61% w wieku 16-18 lat zgadza się, że zawsze lub często sprawdzają wiarygodność przeczytanych informacji. Niemniej jednak, wysoki odsetek nastolatków wykazuje brak nawyku sprawdzania wiarygodności zasobów z Internetu.

Drugi paragraf:

Załącznik 2 zawiera egzamin z fact-checkingu, który ma na celu wzmocnienie zdolności krytycznego myślenia naszych dzieci i uczenie ich jak weryfikować informacje znalezione w sieci. Jest to niezwykle ważne, ponieważ szacuje się, że zaledwie 44% dzieci w wieku 12-15 lat i 38% w wieku 16-18 lat ma nawyk sprawdzania wiarygodności przeczytanych informacji.

Trzeci paragraf:

Egzamin z fact-checkingu jest ważnym narzędziem, które pomaga naszym dzieciom w odróżnianiu fałszywych informacji od prawdziwych. Jest to szczególnie ważne, ponieważ w dzisiejszych czasach nastolatkowie często bazują na informacjach znalezionych w Internecie, nie sprawdzając ich wiarygodności.

Badania wykazały, że w przypadku osób w wieku 16-18 lat, podobnie jak w przypadku dorosłych, najczęściej stosowanym sposobem weryfikacji wiarygodności informacji jest czytanie tego, co napisali o danym temacie inni znani dziennikarze (68%) oraz sprawdzanie źródeł (65%). Z kolei młodsi wolą szukać odpowiedzi u bliskich – członków rodziny (48%) lub przyjaciół i znajomych (38%).

Pierwszym krokiem do zabezpieczenia się przed takimi atakami jest edukacja – rodzice i nauczyciele powinni uświadamiać dzieciom, że nawet jeśli link lub wiadomość pochodzi od znajomego, to nie zawsze oznacza, że jest ona bezpieczna. Nastolatkowie powinni też zostać poinformowani, jakie szczegóły należy zweryfikować podczas weryfikacji linku.

Wychowawcy i rodzice powinni mieć świadomość, że współczesne nastolatki są narażone na niebezpieczeństwa związane z wysyłaniem linków. Prawdopodobieństwo kliknięcia w przesłany link wzrasta, gdy nadawca jest znany nastolatkowi. Dlatego ważne jest, aby wychowawcy i rodzice uczyli dzieci, jak weryfikować linki, aby uniknąć zagrożeń.

Badanie wykazało, że ogromna większość nastolatków nie ma wiedzy na temat bezpiecznego przeglądania linków. Z tego powodu ważne jest, aby rodzice i nauczyciele wspólnie wypracowali strategię, która pozwoli dzieciom unikać ryzykownych sytuacji. Jednym z pomysłów jest zorganizowanie dodatkowych zajęć na temat bezpieczeństwa w sieci dla dzieci w szkołach.

Wprowadzenie programu edukacyjnego dotyczącego bezpieczeństwa w sieci jest konieczne, aby chronić nastolatków przed fałszywymi linkami. Programy te mogą zawierać informacje na temat tego, jak tworzyć i weryfikować linki, a także jak unikać kliknięcia w linki, które są potencjalnie niebezpieczne. Wszystkie te informacje mogą pomóc nastolatkom w unikaniu niebezpiecznych sytuacji w Internecie.

Kluczem do zapewnienia bezpieczeństwa w Internecie jest edukacja. Młodzież powinna być wyposażona w narzędzia i wiedzę, które pomogą im unikać fałszywych linków i pozostawać bezpiecznym w sieci. Ważne jest, aby rodzice i nauczyciele współpracowali, aby zabezpieczyć nastolatków przed wszystkimi rodzajami cyberzagrożeń.

Aby zapobiec oszustwom cybernetycznym, Michał Mazur z Departamentu Zarządzania Cyberbezpieczeństwem i Ryzykiem IT w Santander Bank Polska zaleca, aby ludzie w każdym wieku zachowywali czujność i nie udostępniali nikomu swoich danych osobowych. Z raportu wynika, że ponad połowa nastolatków weszła w niebezpieczny link w wiadomości od znajomego. Dlatego ważne jest, aby młodzi ludzie wiedzieli, że nie powinni otwierać podejrzanych wiadomości ani klikać w linki lub otwierać załączników, jeśli ich nadawca wywiera na nich presję czasu lub grozi im jakimiś konsekwencjami.


Treść pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM