Polityka i społeczeństwo

Reforma Kodeksu karnego – Nowe możliwości dla społeczeństwa

Ponadto, Ministerstwo Sprawiedliwości zwraca uwagę, że reforma Kodeksu karnego pozwoli sądom na skuteczniejsze i sprawiedliwsze wymierzanie kar w zależności od stopnia winy i złożoności przypadku. Jest to szczególnie ważne, ponieważ wymiar sprawiedliwości musi dostosować się do aktualnych potrzeb społecznych.

Ministerstwo Sprawiedliwości pragnie podkreślić, że zmiany w Kodeksie karnym służą zapewnieniu wyższego standardu ochrony praw obywateli. Nowe przepisy będą wyraźnie odpowiadać na najcięższe przestępstwa, wymierzając surowsze kary, w tym długoletnie pozbawienie wolności. Jednocześnie, mniej poważne przestępstwa będą karane stosownie do ich stopnia winy, przy zastosowaniu wymiarów karnych takich jak areszt, grzywna lub ograniczenie wolności.

Ministerstwo Sprawiedliwości zapewnia, że reforma Kodeksu karnego jest wykonywana z myślą o zapewnieniu skutecznej i sprawiedliwej ochrony praw obywateli. Dzięki temu sądy będą mogły wymierzać adekwatne kary w zależności od stopnia winy i złożoności przypadku, zapewniając rzeczywisty i odpowiedzialny wymiar sprawiedliwości.

Kary powinny być dostosowane do stopnia winy oskarżonego. Nowy Kodeks karny, który weszło w życie 1 października, stanowi, że najcięższymi wyrokami zostaną ukarani zwyrodniali mordercy, gwałciciele, pedofile, przestępcy związani z gangsterami. Wymierzając tak surowe kary, nie można stosować łagodnych wyroków ani kar w zawieszeniu. Poprzednio, prawie połowa gwałcicieli była skazana na zawieszenie lub łagodniejszy wyrok. Reforma zapewnia, że tego typu sytuacje nie będą już miały miejsca.

Zachęcamy do tego, by nie skazywać nikogo na pozbawienie wolności w wypadku przestępstwa takiego jak kradzież przysłowiowej kury. Zamiast tego, możliwa jest kara grzywny do 5000 zł, kara ograniczenia wolności w postaci wykonywania pracy społecznej od 20 do 40 godzin w ciągu miesiąca oraz kara aresztu od 5 do 30 dni.

Zmiana próg kwotowy (z 500 do 800 zł) określający, czy dana czynność jest wykroczeniem czy przestępstwem, nie oznacza, że jest ona bezkarnie popełniana. Kradzież pozostaje kradzieżą, a jedynie zmienia się maksymalna wymierzana kara. Do 800 zł kradzież grozi maksymalnie miesięcznym aresztem, a powyżej tej kwoty odpowiedzialność karna może zostać zastosowana. Poprawka poselska, która wprowadziła tę zmianę, uzasadniana jest wzrostem wynagrodzeń. W 2018 r., gdy próg wynosił 500 zł, minimalne wynagrodzenie wynosiło 2100 zł, a obecnie stanowi ono 3600 zł.

Ustawodawca często dostosowuje próg przestępstwa do aktualnych warunków społecznych. Tak było w 2013 r., gdy koalicja PO-PSL ustaliła próg jako 1/4 minimalnego wynagrodzenia, które wynosiło wówczas 1600 zł. W ten sposób wartość graniczna została podniesiona z 250 zł do 400 zł. Aby dostosować się do wzrostu płac minimalnych, od 1 stycznia 2017 r. próg został zwiększony do 500 zł – 1/4 minimalnego wynagrodzenia, które obowiązywało w momencie nowelizacji Kodeksu karnego wynosiło ok. 800 zł.

Organy sądownicze posiadają kompetencje do ustalenia, czy w konkretnym przypadku możliwa jest zamiana kary, a także do wydawania zarządzeń o uwolnieniu z zakładu karnego.

Zarówno sądy, jak i jednostki więzienne są przygotowane do skutecznego i terminowego wprowadzania zmian wynikających z reformy Kodeksu karnego.

Komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez ingerowania w treść przez PAP SA, zgodnie z przesłanym zawartością od nadawcy. To nadawca bierze na siebie odpowiedzialność za zawartość komunikatu, wraz z odniesieniami do art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)


Źródło informacji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM