Polityka i społeczeństwo

26 mld zł dla lokalnej Polski – KPRM wspiera samorządy w ramach VIII edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów serdecznie zaprasza do skorzystania z VIII edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych (RPIS). Przekazujemy samorządom prawie 26 mld zł, które pozwolą wykonać inwestycje zmieniające życie Polek i Polaków na lepsze. Dzięki tym środkom samorządy mogą remontować drogi, budować przedszkola, boiska sportowe czy montować potrzebne oświetlenie przejść dla pieszych. Łącznie od początku programu przekazaliśmy samorządom 71 mld zł na inwestycje bliskie ludziom. Zapraszamy do skorzystania z tej unikalnej szansy i dołączenia do grupy samorządów, które wspólnie tworzą lepszą przyszłość Polski.

Kontynuując Program Inwestycji Strategicznych, dzisiaj ogłaszamy nowe projekty, które będą realizowane w całym kraju. To projekty, które mają na celu poprawę jakości życia mieszkańców, poprawę infrastruktury społecznej oraz zachęcenie do inwestowania w lokalne społeczności. Te projekty zapewnią nowe ośrodki edukacyjne, szpitale, parki, drogi, mosty i wiele innych inwestycji.

Program Inwestycji Strategicznych to zobowiązanie rządu do inwestowania w ożywienie gospodarcze i społeczne na terenie całej Polski. Poprzez wsparcie i finansowanie inwestycji, które koncentrują się na podniesieniu jakości życia mieszkańców i zwiększeniu zatrudnienia, rząd jest w stanie wspierać lokalne społeczności w tworzeniu lepszej przyszłości.

Dzięki Programowi Inwestycji Strategicznych, Polacy będą mieli dostęp do nowoczesnych usług i infrastruktury, która jest niezbędna do osiągnięcia sukcesu. Nowe projekty będą przyczyniały się do rozwoju gospodarczego i społecznego w całym kraju, tworząc lepszą jakość życia dla wszystkich mieszkańców Polski.

Realizując naszą misję zrównoważonego rozwoju, Rządowy Program Inwestycji Strategicznych powoduje, że Polacy i Polki nie muszą szukać lepszego życia w dużych miastach. Przedsięwzięcia wspierane przez Rząd zmieniają komfort życia na terenie całej Polski, dzięki czemu mieszkańcy mogą cieszyć się jego korzyściami w swojej miejscowości. Dzięki temu rośnie poziom życia, a lokalne społeczności rozwijają się i wzmacniają.

W ramach VIII edycji RPIS przekażemy samorządom ponad 26 miliardów złotych, dzięki którym powstaną inwestycje na terenie całej Polski. Każda jednostka samorządu terytorialnego lub związek JST może zgłosić do dofinansowania trzy inwestycje, do których budżet państwa przeznaczy maksymalnie 2 miliony, 8 milionów lub 30 milionów złotych. Dochód z dofinansowania wynosi od 80 do 95% całkowitej wartości projektu.

Ze środków RPIS wykonane zostaną inwestycje na terenie całego kraju, dzięki którym poprawi się jakość życia mieszkańców. Inwestycje będą finansowane wyłącznie z budżetu państwa i mogą dotyczyć maksymalnie trzech projektów, o wartości 2, 8 lub 30 milionów złotych. Dochód z dofinansowania może wynosić od 80 do 95% całkowitej wartości inwestycji.

Projekt RPIS stworzy nowe możliwości dla samorządów i ich mieszkańców. Zostanie on wykorzystany do sfinansowania inwestycji, które zmienią jakość życia w całej Polsce. Przewidziana jest wysoka dotacja do każdego zgłoszonego projektu, która wynosić może od 80 do 95% całkowitej wartości inwestycji.

Rządowy Program Inwestycji Strategicznych to dla nas ważny priorytet. Dzięki niemu możemy wspierać samorządy w przeprowadzaniu inwestycji, które są bliskie ludziom. Dzięki temu możemy zapewnić bezpieczne drogi, nowoczesne obiekty sportowe i wyremontowane szkoły. Zabieramy pieniądze od mafii VAT-owskich i przekazujemy je samorządom. Rządowy Program Inwestycji Strategicznych to szansa na piękniejszą i lepszą Polskę!

Sprawdź, jakie samorządy otrzymały dofinansowanie w ramach VIII edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych! https://www.gov.pl/web/premier/wyniki-viii-naboru

Chcesz poznać szczegóły? Zajrzyj na stronę Ministerstwa Rozwoju. Dowiesz się, jakie inwestycje zostały dofinansowane, a jakie mają zostać realizowane w przyszłości. Pieniądze zabrane od mafii VAT-owskich pozwoliły nam na wsparcie samorządów, aby mogły wyremontować lokalne drogi, szkoły i obiekty sportowe. Cieszmy się z przyznanych dofinansowań i cieszmy się piękniejszą Polską lokalną!

Zapraszamy do przeczytania raportu z VIII edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych i poznania szczegółów dotyczących przyznanych dofinansowań. https://www.gov.pl/web/premier/wyniki-viii-naboru

Tylko dzięki skutecznej walkie z mafiami VAT-owskimi możemy przekazywać samorządom dodatkowe środki z budżetu państwa na inwestycje, które są bliskie ludziom. Dziś możemy cieszyć się drogami, szkołami i obiektami sportowymi, które zostały wyremontowane dzięki dofinansowaniom z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. Odwiedź stronę Ministerstwa Rozwoju i przekonaj się, jakie inwestycje zostały dofinansowane, a jakie mają zostać realizowane w przyszłości.

Rządowy Program Inwestycji Strategicznych jest doskonałym przykładem współpracy między rządem centralnym a samorządami. W związku z tym rząd przyznał wsparcie finansowe w wysokości 60 mld zł w najnowszej edycji programu. Środki będą przeznaczone na inwestycje infrastrukturalne, modernizację dróg, budowę chodników, budowę boisk i obiektów sportowych oraz wiele innych.

Dofinansowanie z RPIS to krok w kierunku zapewnienia lepszego i bardziej efektywnego wykorzystania miejskiej, gminnej i wiejskiej infrastruktury. Wsparcie to umożliwi samorządom realizację wielu różnorodnych inwestycji, dzięki którym mieszkańcy będą mogli czerpać korzyści z poprawy jakości życia.

Rządowy Program Inwestycji Strategicznych stanowi niezwykle ważny element wspierania samorządów w realizacji zadań z zakresu infrastruktury. JST otrzymały w ramach programu wsparcie finansowe, dzięki któremu mogły wybudować lub zmodernizować wiele ważnych obiektów, w tym drogi, chodniki, ścieżki rowerowe, boiska, obiekty sportowe, żłobki, przedszkola i szkoły oraz siłownie plenerowe.

Kolejna edycja Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych zapewniła wsparcie finansowe w wysokości 60 mld zł wszystkim samorządom w całej Polsce. Program ten zapewnia możliwość skorzystania z inwestycji infrastrukturalnych, co przyczyni się do poprawy jakości życia jego mieszkańców.

Rządowe dofinansowanie to nie tylko wsparcie dla samorządów w realizacji zadań z zakresu infrastruktury, ale także wzmocnienie współpracy między rządem centralnym a samorządami. W ciągu ostatnich lat do JST trafiło ponad 53 mld zł, z czego w I naborze dofinansowanie otrzymało 97%, a w II naborze – 100% jednostek samorządu terytorialnego, które złożyły odpowiednie wnioski.

Aby jak najlepiej wykorzystać potencjał naszego kraju, kontynuujemy Rządowy Program Inwestycji Strategicznych. Skupiamy się na finansowaniu inwestycji, które przyniosą korzyści mieszkańcom Polski lokalnej.

Cele RPIS to wzmocnienie potencjału gospodarczego i społecznego w Polsce lokalnej, poprawa jakości życia mieszkańców oraz zwiększenie konkurencyjności regionów w Polsce.

Program RPIS umożliwia realizację inwestycji o dużym znaczeniu, które mają na celu poprawę warunków życia mieszkańców Polski lokalnej oraz rozwój gmin. Naszym celem jest finansowanie tych inicjatyw, które pomogą zmienić życie mieszkańców na lepsze i przyczynią się do rozwoju gmin.

Zrealizowane w ramach RPIS projekty modernizują ważne infrastruktury, umożliwiając mieszkańcom Polski lokalnej dostęp do nowoczesnych usług. Inwestycje te także wspierają lokalnych przedsiębiorców i tworzą nowe miejsca pracy.

Aby zapewnić skuteczne wykorzystanie środków przeznaczonych na Program Inwestycji Strategicznych, dbamy o to, aby inwestycje były dostosowane do potrzeb lokalnych społeczności i wspierały rozwój gmin.

Naszym priorytetem jest dalsze finansowanie inwestycji, które wywrą pozytywny wpływ na życie mieszkańców Polski lokalnej oraz wspierać rozwój gmin. Dzięki temu możemy zapewnić mieszkańcom Polski lepsze warunki życia i perspektywę rozwoju.

Jako członkowie Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych, dążymy do tego, aby wszystkie inwestycje przynosiły korzyści społeczne, ekonomiczne i środowiskowe mieszkańcom Polski lokalnej.

Jako Rządowy Program Inwestycji Strategicznych, zobowiązujemy się do finansowania inwestycji, które wpłyną na poprawę jakości życia mieszkańców Polski lokalnej, stworzą nowe miejsca pracy i przyczynią się do rozwoju gmin.

Dbamy o to, aby środki przeznaczone na RPIS były wykorzystywane w możliwie najbardziej efektywny sposób, aby zapewnić mieszkańcom Polski lokalnej jak najlepsze warunki życia oraz zagwarantować gminom perspektywy rozwoju.

Dążymy do pomnażania efektów wszystkich inwestycji realizowanych w ramach Programu Inwestycji Strategicznych, aby jak najlepiej wykorzystać potencjał naszego kraju i zapewnić mieszkańcom Polski lokalnej jak najlepsze warunki życia.

W ramach RPIS finansujemy inwestycje, które przyczynią się do poprawy jakości życia mieszkańców Polski lokalnej oraz zapewnią gminom szansę na rozwój. Dzięki temu będziemy mogli zagwarantować mieszkańcom Polski jeszcze lepsze warunki życia i przyszłość pełną rozwoju.

Rządowy Program Inwestycji Strategicznych to projekt, w którym realizacja inwestycji o charakterze strategicznym przyniesie korzyści mieszkańcom Polski lokalnej oraz wspomoże rozwój gmin. Finansujemy te inwestycje, które pomogą zmienić życie mieszkańców na lepsze i przyczynią się do rozwoju gmin.

Program Rządowych Inwestycji Strategicznych skierowany jest do wszystkich samorządów w całej Polsce i obejmuje osiem edycji. Pierwsza, druga i ósma edycja obejmują wszystkie obszary, trzecia i szósta skierowana jest do obszarów popegeerowskich, czwarta wspiera gminy uzdrowiskowe, a piąta i siódma koncentruje się na rozwoju stref przemysłowych w samorządach. Dowiedz się więcej na stronie http://www.bgk.pl/polski-lad/

Serwis PAP SA publikuje komunikaty bez wprowadzania przez siebie żadnych zmian w ich treści. Wyłączna odpowiedzialność za treść komunikatu ponosi nadawca i to zgodnie z postanowieniami art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)


Źródło wiadomości: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM