Biznes i finanse

Niezależne badania pokazują, że system nadążny GeniusTrackerandtrade; firmy GameChangeSolar jest szybszy w instalacji niż pochodzące od konkurencji trackery jednoosiowe

Według badań terenowych, GeniusTracker 1P wymaga o 28% mniej pracy konstrukcyjnej niż trzy popularne konkurencyjne trackery 1P.

GameChange Solar, wiodący dostawca systemów nadążnych do elektrowni słonecznych, ogłosił wyniki kompleksowego badania pomiaru czasu instalacji dla swoich trackerów słonecznych GeniusTracker™. Według badania przeprowadzonego przez Eclipse-M, GeniusTracker™ wymagał o 28% mniejszego nakładu prac konstrukcyjnych niż średni nakład dla trzech popularnych trackerów 1P.

Badanie czasu pomiaru opierało się na obserwacjach elektrowni słonecznej o mocy 456 MW w Teksasie, ośrodku szkoleniowym GameChange Solar oraz kilku innych projektach realizowanych przez firmę Eclipse-M w ciągu ostatnich pięciu lat. Uzyskane dane zostały porównane z historycznymi danymi z podobnych działań, ujętymi w bazie danych Eclipse-M, dotyczącymi innych istotnych dla branży trackerów. Wiceprezes ds. operacji terenowych w GameChange Solar, Charles Bishop, ściśle współpracował z Eclipse-M przez okres 3 miesięcy, aby upewnić się, że dane uzyskiwane z tych lokalizacji są dokładne.

Kluczowe wnioski z badania

  • System GeniusTracker™ 1P wykazał znaczną przewagę pod względem wydajności nad konkurencją, wymagając o 28% niższego nakładu prac konstrukcyjnych niż średni nakład dla trzech konkurencyjnych, popularnych trackerów 1P.
  • Nacisk firmy GameChange na wstępny montaż fabryczny i stosunkowo mniejszą liczbę części znacznie usprawnia procesy instalacji, zmniejszając zapotrzebowanie na siłę roboczą oraz upraszczając logistykę i działania związane z obsługą materiałów.
  • System SpeedClamp™ umożliwia montaż modułu za pomocą tylko dwóch śrub, w tym mocowanie samego zacisku modułu.
  • Układ napędowy i konstrukcja GeniusTracker™ IP są uważane za najlepsze w swojej klasie pod względem wydajności na 1 megawat (MH/MW). Ponadto instalacja modułu jest znacznie szybsza niż w przypadku innych, popularnych trackerów 1P.
  • Innowacyjne funkcje, takie jak dwuczęściowy system mocowania rur na szczycie słupa, przyczyniają się do szybszego i dokładniejszego montażu, zapewniając możliwość regulacji we wszystkich wymaganych kierunkach.
  • GameChange Solar udostępnia klientom zaawansowany portal ze statusem przesyłki online, który dostarcza informacje logistyczne aż do poziomu zawartości kontenera i ułatwia efektywne planowanie wysyłek w celu dostosowania ich do harmonogramów budowy.
  • Kluczowe czynniki przyczyniające się do zwiększonej wydajności obejmują poprawę możliwości konstrukcyjnych, uproszczone wymogi dotyczące oprzyrządowania, unikalne i proste w montażu komponenty oraz kompleksowe usługi wsparcia budowlanego świadczone przez GameChange Solar.
  • Metody Lean construction pozwalają zmniejszyć nakład pracy nawet o 40% w przypadku standardowych elektrowni wiatrowych.

„Wyniki badania dowodzą zaangażowania GameChange Solar na rzecz naszych klientów w sposób wprowadzania innowacji w trackerach słonecznych zarówno pod względem wydajności konstrukcyjnej, jak i logistycznej – powiedział Derick Botha, dyrektor handlowy GameChange Solar. – Jesteśmy dumni, że możemy zaoferować naszym klientom rozwiązanie, które nie tylko maksymalizuje wydajność energetyczną, ale także minimalizuje czas budowy i koszty pracy”.

Badania terenowe pokazują, że GeniusTracker 1P wymaga o 28% niższego nakładu prac konstrukcyjnych niż średni nakład dla trzech konkurencyjnych, popularnych trackerów 1P. Dzięki temu oferuje większą wydajność i oszczędność czasu, co potwierdzają wyniki badań przeprowadzonych przez Eclipse-M, wiodącego dostawcę badań czasu OEM. Firma GameChange Solar jest liderem w dostarczaniu systemów nadążnych wykorzystywanych w elektrowniach słonecznych i stale wprowadza innowacje, które maksymalizują wydajność energetyczną i minimalizują czas budowy oraz koszty pracy. Więcej informacji na stronie: https://gamechangesolar.com/tracker.

„Wsparcie całego zespołu GameChange, począwszy od pracowników terenowych aż po kadrę zarządzającą, pozwoliło znacznie usprawnić proces tworzenia raportu – powiedział Bill Poulin, partner zarządzający w Eclipse-M. – Doceniamy zaangażowanie zespołu, które pomogło nam wygenerować obszerny raport”.

Aby uzyskać pełny raport GameChange, prosimy o kontakt pod adresem: info@gamechangesolar.com.

Więcej informacji o GameChange Solar iGeniusTracker™ można znaleźć na stronie: https://gamechangesolar.com/tracker.

O GameChange Solar

GameChange Solar jest wiodącym dostawcą systemów śledzenia słonecznego wykorzystywanych w elektrowniach słonecznych i rozproszonych systemach naziemnych na całym świecie. Firma dostarczyła systemy o łącznej mocy ponad 30 GW, łącząc szybki montaż, niezawodną jakość i niezrównaną wartość dzięki innowacyjnej budowie i sprawdzonej technologii masowej produkcji. Produkty firmy dostosowują ustawienie paneli w elektrowniach słonecznych do aktualnego położenia słońca na niebie, pozwalając na optymalizację wydajności instalacji i zarazem chroniąc panele przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi.

Eclipse-M

Jako wiodący dostawca badań pomiaru czasu OEM, systemów Lean construction i szkoleń EPC, Eclipse-M obsłużył dotąd projekty o łącznej mocy ponad 6 GW, co czyni go liderem w branży.


Źródło informacji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM