Biznes i finanse

EMC INSTYTUT MEDYCZNY SA (2/2022) Zawiadomienie o zmniejszeniu po stronie akcjonariusza ogólnej liczby akcji i głosów poniżej progu 10%

Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. (dalej „Emitent”, „Spółka”) informuje o otrzymaniu od Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU SA („TFI PZU SA”) z siedzibą w Warszawie działającego w imieniu i na rzecz zarządzanych funduszy inwestycyjnych:

1. PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych BIS 1,

2. PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych BIS 2 ,

zawiadomienia że w wyniku rejestracji przez Sąd Rejestrowy w dniu 21 grudnia 2021 r. zmiany statutu oraz podwyższenia kapitału zakładowego EMC INSTUTYT MEDYCZNY S.A. („Spółka”) o 19.258.000 akcji serii K, udział Funduszy TFI PZU w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki zmniejszył się poniżej progu 10% i przedstawia się następująco:

Liczba akcji posiadanych przed zdarzeniem powodującym zmianę udziału: 3 760 762

Procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki: 16,9490%

Liczba głosów z akcji: 3 760 762

Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 15,8758%

Liczba akcji posiadanych po zdarzeniu powodującym zmianę udziału: 3 760 762

Procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki: 9,0737%

Liczba głosów z akcji: 3 760 762

Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 8,7568%

Ponadto TFI PZU SA poinformował, iż:

? Fundusze TFI PZU nie posiadają podmiotów zależnych będących w posiadaniu akcji Spółki;

? TFI PZU SA jako podmiot zarządzający może w imieniu Funduszy TFI PZU wykonywać prawo głosu na walnym zgromadzeniu Spółki.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM