Biznes i finanse

RESBUD SE (2/2022) Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną RESBUD SE. Conclusion of a significant agreement by a subsidiary of RESBUD SE.

[English version below Polish]

Zarząd RESBUD SE (kod rejestrowy: 14617750) z siedzibą w Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Järvevana tee 9-40, 11314 Estonia informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację od spółki zależnej Conpol Sp. z o. o. o zawarciu przez tą spółkę w dniu 19 stycznia 2022 roku umowy z Banimex Sp. z o. o. Przedmiotem zawartej umowy jest realizacja robót żelbetonowych dla estakady przy budowie drogi DK79. Conpol Sp. z o. o. będzie podwykonawcą tych robót dla Banimex Sp. z o. o.

Łączna wartość kontraktu w przybliżeniu wynosi 3.211.999 PLN, co stanowi około 709.530 EURO. Umowa będzie realizowana przez spółkę zależną od RESBUD SE do dnia 31 października 2022 roku. Pozostałe warunki zawartej umowy nie odbiegają od zwyczajnych warunków tego rodzaju umów.

Szacunkowa wartość zawartych umów wskazywana przez emitenta w EURO została ustalona w oparciu o wskaźnik PNL/EURO, opublikowanego przez Europejski Bank Centralny na dzień 18 stycznia 2022 roku.

[English version]

legal basis – art. 17 MAR

The Management Board of RESBUD SE (registration code:14617750), with its registered office in Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Järvevana tee 9-40, 11314 Estonia informs, that today it received information form the subsidiary Conpol Sp z o. o. about the conclusion by this company of an agreement with Banimex Sp. z o. o. on 19 January 2022. The subject of the concluded agreement is the implementation of reinforced concrete works for the flyover at the construction of the DK79 road. Conpol Sp. z o. will be a subcontractor of these works for Banimex Sp. z o. o.

The total contract value is 3,211,999 PLN which is approximately 709,530 EUROS. The agreement will be carried out by the subsidiary of RESBUD SE until 31 October 2022. The other terms and conditions of the agreement do not differ from the usual terms of this type of contracts.

The estimated value of concluded agreements given by the issuer in EUR was determined on the basis of the PLN/EUR indicator, published by the European Central Bank on 18 January 2022.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM