Polityka i społeczeństwo

MFiPR: 6. posiedzenie Rady Dostępności (komunikat)

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej informuje:

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej informuje:

Przedstawiciele instytucji państwowych, organizacji pozarządowych, a także środowisk osób z niepełnosprawnościami spotkali się, aby rozmawiać o stanie realizacji Programu Dostępność Plus oraz kierunkach jego rozwoju w 2022 roku. W Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej odbyło się posiedzenie Rady Dostępności, której przewodniczyła wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

— Blisko półmetek realizacji Programu Dostępność Plus pozwala zastanowić się nad ewentualną modyfikacją kluczowych kierunków działań Programu. Idealnym punktem wyjścia do takiej dyskusji będą informacje i wnioski płynące z ogólnokrajowego raportu o stanie zapewniania dostępności oraz prezentacja rekomendacji z badania ewaluacyjnego Programu Dostępność Plus, która mam nadzieję sprowokuje dyskusję na temat przyszłości Programu — powiedziała podczas otwarcia posiedzenia wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Przedmiotem dyskusji był aktualny stany realizacji działań Programu. Szczegółowo omawiano projekty i konkursy realizujące działania Programu ujęte w obszarze Konkurencyjność. Wiceszefowa resortu funduszy i polityki regionalnej zaznaczyła, że to bardzo ważny element Programu skupiony na tworzeniu warunków do tego, aby produkty i usługi nie tylko te publiczne, ale i rynkowe były projektowane lub dostarczane w sposób uniwersalny – dawały gwarancję użytkowania przez szerokie grono klientów, również tych ze szczególnymi potrzebami.

— Działania te mają na celu uwzględnienie tematu dostępności w sferze innowacji, designu czy przemysłów kreatywnych po to, aby budować wiedzę i otwartość przedsiębiorców do wdrażania dostępnych rozwiązań, kreować świadomość ich zalet rynkowych – podkreśliła minister Jarosińska-Jedynak.

Spotkanie poświęcone było także omówieniu Raportu o stanie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez podmioty publiczne w Polsce.

Uczestnicy spotkania, przedstawiciele instytucji, których działania wpisują się w budowanie społecznego wymiaru polskiej gospodarki, podzielili się efektami inicjatyw realizujących działania Programu. Zaprezentowane zostały m.in. projekty z obszaru Konkurencyjność: „Rzeczy są dla ludzi”, „Innowacje, jako poligon dostępności”, „Dobry pomysł”, „Centra wiedzy projektowania uniwersalnego”, „Targi dostępności” i „Marka dostępność”. Podczas VI posiedzenia zaprezentowano także wyniki ewaluacji Programu Dostępność Plus.

Rada Dostępności

Rada Dostępności to grupa ekspertów reprezentujących różne środowiska. Wśród nich są przedstawiciele administracji rządowej, organizacji pozarządowych, instytutów naukowych oraz eksperci ds. dostępności. Członkowie Rady Dostępności to osoby, które posiadają wiedzę oraz doświadczenie w zakresie dostępności, rozumieją potrzeby osób z niepełnosprawnościami i seniorów oraz znają rozwiązania, które najlepiej posłużą realizacji tych potrzeb.

Program Dostępność Plus

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej od ponad 3 lat koordynuje rządowy Program Dostępność Plus. To pierwszy w Europie tak szeroko zakrojony program inwestycyjny dla dostępności przestrzeni publicznej. Program zakłada między innymi likwidację barier architektonicznych, łatwiejszy dostęp do budynków użyteczności publicznej, szpitali i szkół czy też czytelne strony internetowe. Na realizację tego Programu w latach 2018-2021 wydaliśmy blisko 9 mld zł. Źródłami finansowania dostępności są fundusze europejskie oraz publiczne środki krajowe. Celem Programu Dostępność Plus jest zapewnienie swobodnego dostępu do dóbr, usług oraz możliwości udziału w życiu społecznym i publicznym osób ze szczególnymi potrzebami. Koncentruje się on na dostosowani przestrzeni publicznej, architektury, transportu i produktów do wymagań wszystkich obywateli.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)

kom/ ewes/

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM