Biznes i finanse

PKN ORLEN SA (3/2022) Dane finansowe PKN ORLEN S.A. za 4. kwartał 2021 roku wg segmentów działalności

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

PKN ORLEN S.A. przekazuje w załączeniu:

– dane finansowo-operacyjne za 4. kwartał 2021 roku według segmentów działalności wraz z informacją na temat wpływu wyceny zapasów metodą „ostatnie przyszło – pierwsze wyszło” (LIFO) na jednostkowe wyniki finansowe PKN ORLEN S.A. oraz skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej ORLEN za 4. kwartał 2021 roku;

– prezentację zawierającą komentarz do wyników za 4. kwartał 2021 roku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM