Polityka i społeczeństwo

DaVita: zasady przyznawania tzw. dodatków covidowych powinny być równe dla wszystkich pracowników ochrony zdrowia

Od 1 listopada 2021 r. personel medyczny otrzymuje dodatkowe ministerialne wynagrodzenie za każdą godzinę opieki nad pacjentem z podejrzeniem i potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2 w wysokości 100 proc. wynagrodzenia, które wynika z umowy z pracodawcą.

Na ten moment zasady wypłaty dodatków COVID-19 nie są równe dla wszystkich pracowników ochrony zdrowia. Obecnie nikt z personelu stacji dializ nie otrzymuje takich świadczeń, mimo że opiekuje się pacjentami chorymi na COVID-19 i jest w takim samym stopniu narażony na zakażenie, jak personel zatrudniony w innych podmiotach leczniczych, np. w szpitalach. To przejaw nierównego traktowania pracowników ochrony zdrowia.

„Stanowczo opowiadamy się za tym, żeby pracownicy stacji dializ, którzy opiekują się osobami z podejrzeniem i z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, zarówno pozostającymi w opiece ambulatoryjnej, jak i szpitalnej, którzy ponoszą ryzyko zakażenia, byli objęci dodatkiem covidowym. Niemal każdego dnia słyszymy od naszych koleżanek i kolegów w stacji dializ pytania, dlaczego Ministerstwo Zdrowia traktuje ich niesprawiedliwie. Pielęgniarki w stacjach dializ pracują przy procedurze ratującej życie pacjentów przewlekle dializowanych oraz tych wymagających dializoterapii w przebiegu COVID-19. Nie powinny więc być pomijane w procesie przyznawania dodatkowych świadczeń” – mówi dr hab. n. med. Szymon Brzósko, dyrektor medyczny DaVita Polska, drugiej największej niepublicznej sieci stacji dializ w Polsce.

Pacjenci dializowani są grupą osób z osłabioną odpornością i są szczególnie narażeni na zachorowanie na COVID-19. Personel medyczny ośrodków dializ codziennie ratuje życie tysiącom pacjentów, którym dializa umożliwia życie.

Iwona Mazur, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Osób Dializowanych, podkreśla: „Personel stacji dializ, tak jak pracownicy medyczni innych placówek ochrony zdrowia, w takim samym stopniu każdego dnia walczy z pandemią. Lekarze i pielęgniarki, którzy opiekują się przewlekle chorymi pacjentami, jakimi są osoby dializowane, zasługują na równe traktowanie ze strony rządzących. Powinni móc na co dzień spokojnie pracować i dawać pacjentom poczucie bezpieczeństwa”.

Dodatkowe świadczenia pieniężne otrzymują medycy pracujący na oddziałach, w których placówka medyczna zapewnia łóżka dla pacjentów z podejrzeniem oraz z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2. Przepisy wypłaty dodatków dyskryminują personel medyczny, który ma styczność z pacjentami z podejrzeniem lub zakażonymi SARS-CoV-2, ale nie spełnia wytycznych NFZ, czyli oficjalnie nie pracuje przy łóżkach covidowych, co w przypadku stacji dializ nie jest prawdą.

„Zasady przyznawania dodatku covidowego powinny być jednakowe dla osób wykonujących zawód medyczny, jak i osób niemedycznych, a warunkowane ekspozycją na ryzyko zakażenia wynikające z realizacji obowiązków zawodowych. Solidaryzujemy się ze środowiskiem pracowniczym w sektorze ochrony zdrowia i uważamy, że dodatek covidowy nie powinien dzielić pracowników na ważniejszych i mniej ważnych, a taki obraz wyłania się w aktualnym kontekście legislacyjnym” – dodaje Szymon Brzósko.

Tym samym na liście osób wykluczonych ze świadczeń są sanitariusze, pracownicy Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych, izb przyjęć, diagności laboratoryjni, pielęgniarki epidemiologiczne i personel stacji dializ. Te grupy ponoszą podobne ryzyko zdrowotne w podobnych warunkach pracy, co koledzy pracujący przy łóżkach szpitalnych.

Stwierdzenia zawarte w powyższej informacji są stanowiskiem ogólnopolskiej sieci dializ DaVita.

O DaVita

DaVita sp. z o.o. jest oddziałem DaVita Inc., czołowego dostawcy usług dializacyjnych w Stanach Zjednoczonych, opiekującym się na macierzystym rynku ponad 205 tys. pacjentów. W Polsce DaVita jest drugą największą niepubliczną siecią stacji dializ, prowadzącą 66 placówek w dużych i mniejszych miejscowościach, w których leczy około 3700 pacjentów. Diagnostyka i konsultacje w kierunku chorób nerek oraz ich leczenie prowadzone są w 44 poradniach nefrologicznych DaVita w całym kraju. DaVita w Polsce zatrudnia ponad 1500 osób. Na całym świecie firma prowadzi prawie 3100 stacji dializ, z czego 91 proc. zlokalizowanych jest w USA. DaVita działa zgodnie z misją: budujemy wspólnotę, w której troszczymy się o siebie nawzajem oraz w której pacjent i jego potrzeby stoją zawsze na pierwszym miejscu. Od ponad 20 lat firma jest liderem pod względem jakości opieki klinicznej i innowacyjności w leczeniu pacjentów z przewlekłą chorobą nerek i schyłkową niewydolnością nerek. Więcej informacji o DaVita – www.DaVita.pl.

KONTAKT:

Joanna Gajewska

Communications & Marketing Manager

tel. +48 781 866 700

e-mail: joanna.gajewska@davita.com

Agnieszka Madej

Hill+Knowlton Strategies

Tel.: +48 603 130 279

E-mail: agnieszka.madej@hkstrategies.com

Katarzyna Makarewicz

Hill+Knowlton Strategies

tel. +48 601 245 198

e-mail: katarzyna.makarewicz@hkstrategies.com

Źródło informacji: DaVita

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM