Biznes i finanse

SYNEKTIK SA (13/2022) Wywołanie skutków prawnych przez umowę rozporządzającą sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa, zawartą przez SYNEKTIK Czech Republic s.r.o. (spółkę zależną Synektik S.A.) z Intuitive Surgical Srl 20 stycznia 2022 r.

Zarząd Synektik S.A. („Emitent”), w nawiązaniu do raportów bieżących ESPI 34/2021 i 35/2021 z 21 grudnia 2021 r., raportu bieżącego ESPI 4/2022 z 20 stycznia 2022 r., raportu bieżącego ESPI 5/2022 z 28 stycznia 2022 r. oraz raportu bieżącego ESPI 10/2022 z 2 lutego 2022 r. informuje, że w dniu 11 lutego 2022 r., Emitent powziął informację, że z dniem 1 lutego 2022 r. umowa rozporządzająca z 20 stycznia 2022 r., zawarta pomiędzy SYNEKTIK Czech Republic s.r.o. z siedzibą w Pradze („Nabywca”) a Intuitive Surgical Srl z siedzibą w Aubonne, wywołała skutki prawne w konsekwencji dokonania jej wpisu w szwajcarskim rejestrze handlowym. O zawarciu wymienionej umowy rozporządzającej przez Nabywcę, w którym Emitent posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym, Emitent poinformował w raporcie bieżącym ESPI 4/2022 z 20 stycznia 2022 r.

W wyniku zawarcia:

? aneksu z 21 grudnia 2021 r. do umowy dystrybucyjnej z 5 lipca 2018 r., o którym Emitent informował raportem bieżącym ESPI 35/2021 z 21 grudnia 2021 r., pomiędzy Emitentem a Intuitive Surgical Srl,

? umowy zobowiązującej z 21 grudnia 2021 r., o której Emitent informował raportem bieżącym ESPI 35/2021 z 21 grudnia 2021 r., pomiędzy Nabywcą a Intuitive Surgical Srl i Intuitive Surgical s.r.o. („Zbywcy”),

? umów rozporządzających pomiędzy Nabywcą a Zbywcami z 20 stycznia 2022 r., o których Emitent informował raportem bieżącym ESPI 4/2022 z 20 stycznia 2022 r.

doszło do przeniesienia na Nabywcę dwóch zorganizowanych części przedsiębiorstw Zbywców, przeznaczonych do prowadzenia działalności na terenie Czech i Słowacji w zakresie sprzedaży i serwisu chirurgicznych systemów robotycznych da Vinci, instrumentów i akcesoriów do ww. urządzeń, szkolenia operatorów systemów oraz prowadzenia działalności marketingowej, w tym zobowiązań i wierzytelności wynikających z umów z klientami Zbywców na terenie Czech. Nabywca na mocy umowy rozporządzającej z Intuitive Surgical s.r.o. stał się stroną umów z pracownikami, świadczącymi pracę w ramach zorganizowanej części przedsiębiorstwa tej spółki na terenie Czech. Nabywca przejął do obsługi wszystkie instalacje chirurgicznych systemów robotycznych da Vinci na terytorium Czech i Słowacji (16 systemów), w tym kontrakty serwisowe oraz dostawę narzędzi i akcesoriów do operacji chirurgicznych, a także pozostałe wynikające z tych umów wierzytelności i zobowiązania. Jednocześnie Emitent i Nabywca stali się wyłącznymi dystrybutorami Intuitive Surgical Srl (do dnia 30 kwietnia 2026) na rynkach polskim, czeskim i słowackim zgodnie z postanowieniami umowy dystrybucyjnej z 5 lipca 2018 r. wraz z aneksami.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM