Biznes i finanse

PLAST-BOX SA (11/2022) Aktualizacja informacji dotyczącej działalności Grupy Kapitałowej Spółki na Ukrainie

Zarząd spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. z siedzibą w Słupsku (Spółka), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2022 z dnia 24 lutego 2022 r. zawiadamia, że uzyskał informację o pożarze w zakładzie produkcyjnym spółki Plast-Box Ukraina sp. z o.o. z siedzibą w Czernihowie (spółki należącej do Grupy Kapitałowej Spółki) wywołanego działaniami wojennymi wojsk rosyjskich. W wyniku pożaru zniszczeniu uległa hala produkcyjna, magazynowa i pomieszczenia biurowe. Z uwagi na trwające w okolicy zakładu działania wojenne w chwili obecnej nie ma możliwości dokładnego oszacowania strat.

Niezwłocznie po ustaleniu rozmiaru strat i ich wpływu na działalność Grupy Kapitałowej Spółki zostanie opublikowany odrębny raport bieżący.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Informacja dystrybuowana przez: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM