Biznes i finanse

COGNOR HOLDING SA (8/2022) Zawarcie przez spółkę zależną umowy sprzedaży nieruchomości

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2022 z dnia 16 lutego 2022 roku COGNOR HOLDING S.A. [dalej: „Spółka”] informuje, iż spółka zależna Cognor SA

z siedzibą w Poraju [dalej: „Cognor”] w wykonaniu postanowień warunków wygranego przetargu zawarła w dniu 25 marca 2022 roku z Towarzystwem Finansowym Silesia Spółka z o.o. umowę sprzedaży, na mocy której nabyła zlokalizowaną w Siemianowicach Śląskich nieruchomość [dalej: „Nieruchomość”] tj.:

1) prawo użytkowania wieczystego nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy

w Siemianowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą KW Nr KA1I/00006095/4,

tj. zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Siemianowicach Śląskich, gminie Siemianowice Śląskie, powiecie Siemianowice Śląskie, województwie śląskim o łącznym obszarze działek gruntu 21,0597 ha oraz prawa własności budynków i budowli położonych na tej nieruchomości gruntowej stanowiących odrębny przedmiot własności; oraz

2) prawo użytkowania wieczystego nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy

w Siemianowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą KW Nr KA1I/00007528/6,

tj. zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Siemianowicach Śląskich, gminie Siemianowice Śląskie, powiecie Siemianowice Śląskie, województwie śląskim, składającej się z działki o obszarze 0,4015 ha oraz budynków i budowli położonych na tej nieruchomości gruntowej stanowiących odrębny przedmiot własności;

za łączną cenę netto 61 480 500 zł.

Na zakupionej Nieruchomości Cognor zrealizuje inwestycję budowy nowoczesnego zakładu walcowniczego, gdzie zostanie m.in. posadowiona nowoczesna linia produkcyjna do wytwarzania prętów gorącowalcowanych będąca przedmiotem Umowy Dostawy zawartej pomiędzy Cognor a Danieli _ C. Officine Meccaniche S.p.a. z siedzibą w Buttrio we Włoszech.

O zawarciu Umowy Dostawy oraz pozyskaniu środków na sfinansowanie inwestycji Spółka informowała między innymi w raportach bieżących 32/2021 oraz 70/2021.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło informacji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM