Biznes i finanse

BORYSZEW SA (8/2022) Zawarcie przedwstępnej umowy zbycia nieruchomości przez spółkę zależną

Zarząd Boryszew S.A. („Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 53/2021 z dnia 17 grudnia 2021 roku, informuje, że w dniu 28 marca 2022 roku Zarząd spółki zależnej Hutmen Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu („Hutmen”) zawarł z MS Inwestment Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie przedwstępną umowę sprzedaży nieruchomości Hutmen, położonej we Wrocławiu przy ulicy Grabiszyńskiej, o powierzchni ok. 19,2 ha, za kwotę 95 mln złotych netto. Zawarcie umowy przyrzeczonej nastąpi do dnia 31 lipca 2022 roku i zostanie poprzedzone wystąpieniem szeregu działań o charakterze formalnym oraz technicznym typowych dla tego typu transakcji.

Wartość księgowa ww. nieruchomości wraz z posadowionymi na niej budynkami i budowlami na dzień 28 lutego 2022 roku wynosi 44,5 mln złotych.

Mając powyższe na uwadze sprzedaż powyższej nieruchomości w sposób istotny wpłynie na wyniki Grupy Kapitałowej Boryszew.

O zawarciu umowy przyrzeczonej Emitent poinformuje w trybie kolejnego raportu bieżącego.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Informacja dystrybuowana przez: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM