Biznes i finanse

BEST SA (17/2022) Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego rozszerzonego raportu za I kwartał 2022 roku

Zarząd BEST S.A. („Emitent”) informuje o zmianie terminu publikacji skonsolidowanego rozszerzonego raportu za I kwartał 2022 roku, zawierającego kwartalną informację finansową za I kwartał 2022 roku („Raport kwartalny”). Raport kwartalny zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 30 maja 2022 roku. Zgodnie z informacją zawartą w raporcie bieżącym nr 2/2022 z dnia 27 stycznia 2022 r. Raport kwartalny pierwotnie miał być przekazany do publicznej wiadomości w dniu 24 maja 2022 r.

Zmiana terminu publikacji Raportu kwartalnego następuje zgodnie z § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, Poz. 757).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Pochodzenie wiadomości: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM