Biznes i finanse

MCI CAPITAL ASI SA (8/2022) Wycena aktywów i ustalenie wartości aktywów netto oraz aktywów netto na prawo uczestnictwa MCI Capital ASI S.A. wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku

Podstawa prawna: Szczegółowa podstawa prawna: § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych […].

Działając na podstawie §47 pkt 1 oraz §48 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Emitent niniejszym przekazuje informację o wycenie aktywów i ustaleniu wartości aktywów netto oraz aktywów netto na prawo uczestnictwa.

data wyceny: 31.12.2021

wartość aktywów: 2 078 549 tys. PLN

wartość aktywów netto (z wyłączeniem akcji własnych): 1 818 407 tys. PLN

wartość aktywów netto alternatywnej spółki inwestycyjnej przypadającą na prawo uczestnictwa (z wyłączeniem akcji własnych) 35,36 PLN

poprzednia wartość aktywów netto alternatywnej spółki inwestycyjnej przypadającą na prawo uczestnictwa: 27,98 PLN

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu

Ewa Ogryczak – Wiceprezes Zarządu

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Treść pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM