Biznes i finanse

DĘBICA SA (9/2022) Korekta raportu rocznego za rok 2021

Zarząd Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. („Spółka”) informuje o przedmiocie i charakterze korekty raportu rocznego za 2021 rok, przekazanego do publicznej wiadomości 27 kwietnia 2022 r.

Korekta dotyczy nieprawidłowych wartości wynagrodzenia osób zarządzających i nadzorujących Spółkę podanych w wyniku omyłki pisarskiej w:

– „Sprawozdaniu Finansowym Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. za 2021 rok” w punkcie „16. Wynagrodzenia osób zarządzających i nadzorujących” na str. 58.

Pierwotnie przedstawiono następujące wartości:

2021

1. Leszek Szafran – 1 796,3 tys. zł

2. Ireneusz Maksymiuk – 1 271,0 tys. zł

3. Michał Mędrek – 681,1 tys. zł

4. Mirosław Maziarka – 1 781,3 tys. zł

Razem: 5 529,7 tys. zł

Poprawne wartości są następujące:

2021

1. Leszek Szafran – 1 164,1 tys. zł

2. Ireneusz Maksymiuk – 872,7 tys. zł

3. Michał Mędrek – 605,6 tys. zł

4. Mirosław Maziarka – 1 249,9 tys. zł

Razem: 3 892,3 tys. zł

– „Sprawozdaniu Zarządu z Działalności Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. za 2021 rok” w punkcie „G) Informacje na temat wynagrodzeń osób zarządzających i nadzorujących Spółkę” na str. 72;

Pierwotnie przedstawiono następujące wartości:

2021

1. Leszek Szafran – 1 796,3 tys. zł

2. Ireneusz Maksymiuk – 1 271,0 tys. zł

3. Michał Mędrek – 681,1 tys. zł

4. Mirosław Maziarka – 1 781,3 tys. zł

Razem: 5 529,7 tys. zł

2020

1. Mirosław Maziarka – 1 085,3 tys. zł

2. Janusz Raś – 36,0 tys. zł

3. Krzysztof Mika – 96,5 tys. zł

Poprawne wartości są następujące:

2021

1. Leszek Szafran – 1 164,1 tys. zł

2. Ireneusz Maksymiuk – 872,7 tys. zł

3. Michał Mędrek – 605,6 tys. zł

4. Mirosław Maziarka – 1 249,9 tys. zł

Razem: 3 892,3 tys. zł

2020

1. Mirosław Maziarka – 1 077,0 tys. zł

2. Janusz Raś – 64,7 tys. zł

3. Krzysztof Mika – 164,8 tys. zł

Jednocześnie, Zarząd Spółki informuje, że w pozostałym zakresie, dane finansowe, a także inne informacje i oświadczenia zaprezentowane w raporcie rocznym przekazanym w dniu 27 kwietnia 2022 r. – nie uległy zmianie.

Spółka informuje, że powyższa korekta nie powoduje konieczności zmiany opinii wyrażonej w sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Spółki za rok 2021.

Spółka niezwłocznie przekaże do publicznej wiadomości skorygowany raport roczny.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM