Biznes i finanse

MENNICA POLSKA SA Raport okresowy roczny RR

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2021 2 020 2021 2 020
Przychody netto ze sprzedaży 1 261 802,00 942 772,00 275 653,00 210 713,00
Zysk na działalności operacyjnej 74 356,00 82 361,00 16 244,00 18 408,00
Zysk przed opodatkowaniem 91 301,00 72 447,00 19 946,00 16 192,00
Zysk netto 72 123,00 59 010,00 15 756,00 13 189,00
Całkowite dochody ogółem 72 123,00 59 010,00 15 756,00 13 189,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 35 460,00 -17 822,00 7 747,00 -3 983,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3 112,00 -20 112,00 -680,00 -4 495,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -35 797,00 -26 545,00 -7 820,00 -5 933,00
Przepływy pieniężne netto razem -3 449,00 -64 479,00 -753,00 -14 411,00
Aktywa trwałe razem 344 048,00 353 992,00 74 803,00 76 708,00
Aktywa obrotowe razem 348 940,00 312 235,00 75 867,00 67 659,00
Suma aktywów 692 988,00 666 227,00 150 669,00 144 367,00
Zobowiązania długoterminowe razem 16 885,00 14 384,00 3 671,00 3 117,00
Zobowiązania krótkoterminowe razem 148 414,00 160 480,00 32 268,00 34 775,00
Kapitał własny 527 689,00 491 363,00 114 730,00 106 475,00
Kapitał zakładowy 51 138,00 51 138,00 11 118,00 11 081,00
Liczba akcji 51 087 191,00 51 138 096,00 51 087 191,00 51 138 096,00
Zysk netto na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) 1,41 1,15 0,31 0,26
Wartość księgowa na jedną akcję w (PLN / EUR) 10,33 9,61 2,25 2,08

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Pochodzenie informacji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM