Biznes i finanse

PKP CARGO SA (16/2022) Szacunek wybranych danych finansowych i operacyjnych Grupy PKP CARGO za 3 miesiące 2022 r.

Zarząd PKP CARGO S.A. („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe i operacyjne za 3 miesiące 2022 r.:

Przychody z tytułu umów z klientami: 1 166,3 mln zł;

– EBITDA: 152,4 mln zł;

– EBIT: -31,5 mln zł;

– wynik netto: – 47,6 mln zł;

– masa towarowa: 25,9 mln ton.

Zaprezentowane wyniki finansowe stanowią wstępne szacunki uzyskane w trakcie przygotowywania skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej PKP CARGO za 3 miesiące 2022 roku i mogą one ulec zmianie. Ostateczne dane o osiągniętych wynikach Spółka przedstawi w skonsolidowanym raporcie, który zostanie opublikowany w dniu 27 maja 2022 r.

Podstawa prawna: art.17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 MAR

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Informacja pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM