Biznes i finanse

PKO BP SA (12/2022) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PKO Banku Polskiego S.A. zwołanym na 12 maja 2022 r.

Raport nr 12/2022 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PKO Banku Polskiego S.A. zwołanym na 12 maja 2022 r.

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Treść raportu:

Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”) informuje, że akcjonariusze obecni na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na 12 maja 2022 r. („ZWZ”) dysponowali 845.265.729 głosami (a 845.265.727 głosami po głosowaniu nad uchwałą nr 3). Oznacza to, że kapitał zakładowy Banku wynoszący 1.250.000.000 akcji, z których każda daje prawo do jednego głosu, był reprezentowany na ZWZ w 67,62%.

Co najmniej 5% głosów w liczbie głosów na ZWZ posiadali:

1) Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Aktywów Państwowych – 367.918.980 głosów, tj. 43,53% głosów podczas głosowania nad wszystkimi uchwałami oraz 29,43% ogólnej liczby głosów;

2) Nationale – Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny – 101.500.000 głosów, tj. 12,01% głosów podczas głosowania nad wszystkimi uchwałami oraz 8,12% ogólnej liczby głosów;

3) AVIVA Otwarty Fundusz Emerytalny AVIVA Santander – 90.711.000 głosów tj. 10,73% głosów podczas głosowania nad wszystkimi uchwałami oraz 7,26% ogólnej liczby głosów;

4) Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „ZŁOTA JESIEŃ” – 52.900.000 głosów tj. 6,26% głosów podczas głosowania nad wszystkimi uchwałami oraz 4,23% ogólnej liczby głosów.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM