Biznes i finanse

COGNOR HOLDING SA (14/2022) Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie o zmianie udziału w kapitale Emitenta

COGNOR HOLDING S.A. [Emitent] informuje, iż w dniu 18 maja 2022 roku otrzymał od pełnomocnika Prezesa Zarządu Pana Przemysława Sztuczkowskiego zawiadomienie o zmianie udziału w kapitale zakładowym Emitenta o następującej treści:

„Działając w imieniu Pana Przemysława Sztuczkowskiego (dalej „Mandant”), stosownie do treści przepisu art. 69 Ustawy ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2016, poz. 1639 t.j., dalej „Ustawa”) zawiadamiam, że w związku z transakcjami nabycia akcji spółki Cognor Holding SA (dalej: „Emitent”) przez spółkę zależną od Mandanta tj. PS Holdco Spółka z o.o. (dalej: „PS Holdco”) w dniu 13 maja 2022 roku nastąpiło zwiększenie udziału Mandanta w kapitale zakładowym Emitenta o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów. Bezpośrednio przed nabyciem tj. wg stanu na dzień 12 maja 2022 roku Mandant posiadał bezpośrednio i za pośrednictwem PS Holdco łącznie 123 861 272 szt. akcji Emitenta co stanowiło 72,25 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta, posiadane akcje uprawniały do 123 861 272 głosów na walnym zgromadzeniu co stanowiło 72,25% ogółu głosów.

Po nabyciach akcji dokonanych w dniu 13 maja 2022 roku Mandant bezpośrednio oraz za pośrednictwem PS Holdco posiadał łącznie 125 248 205 szt. akcji COGNOR HOLDING SA co stanowiło 73,06% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, posiadane akcje uprawniały do

125 248 205 głosów na walnym zgromadzeniu co stanowiło 73,06% ogółu głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c.

Jedynym podmiotem zależnym od Pana Przemysława Sztuczkowskiego posiadającym akcje Emitenta jest PS HOLDCO Spółka z o.o. z siedzibą w Poraju.

Dariusz Brodecki radca prawny”

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Wiadomość pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM