Biznes i finanse

ELKOP SE Raport okresowy kwartalny 1/2022 Q

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 3 871 2 954 833 646
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 196 478 42 105
Zysk (strata) brutto -62 162 -13 35
Zysk (strata) netto -94 55 -20 12
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 217 279 47 61
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -12 9 -3 2
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -22 -347 -5 -76
Przepływy pieniężne netto, razem 183 -59 39 -13
Aktywa razem * 126 911 125 714 27 278 27 333
Zobowiązania długoterminowe* 41 134 41 103 8 841 8 937
Zobowiązania krótkoterminowe * 3 514 2 254 755 490
Kapitał własny * 82 263 82 357 17 681 17 906
Kapitał zakładowy * 78 836 78 836 18 419 18 419
Liczba akcji (w szt.) 46 047 200 46 047 200 46 047 200 46 047 200
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0 0 0,00 0,00
Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0 0 0,00 0,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 1,79 1,79 0,38 0,39
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 0 0 0,00 0,00

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Pochodzenie informacji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM