Biznes i finanse

M.W. TRADE SA (46/2022) Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w M.W. Trade S.A.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd M.W. Trade SA („Spółka”, „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości:

Zawiadomienie otrzymane, na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) ustawy o ofercie, od Certus Development Sp. z o.o. K59 S.K.A („Certus”) o osiągnięciu przez Certus 6,27% udziału w kapitale zakładowym Spółki i ogólnej liczbie głosów.

Zmiana dotychczas posiadanego udziału powstała w dniu 26 maja 2022 roku w wyniku zarejestrowania przez sąd rejestrowy właściwy dla Spółki obniżenia kapitału zakładowego Spółki w związku z umorzeniem 5.831.901 akcji Spółki.

Pełna treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło wiadomości: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM