Biznes i finanse

NEWAG SA (14/2022) Podjęcie uchwały przez Walne Zgromadzenie w sprawie wypłaty dywidendy

Zarząd NEWAG S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”) podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku za 2021 rok, w której przewidziano wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy na następujących zasadach:

1. na wypłatę dywidendy za rok 2021 przeznaczono kwotę 11.125.000,25 zł, co stanowi 0,25 zł na jedną akcję,

2. w dywidendzie uczestniczyć będą wszystkie akcje Spółki (45.000.001 akcji),

3. do otrzymania dywidendy będą uprawnieni akcjonariusze, którym będą przysługiwały akcje Spółki w dniu 10 czerwca 2022 r.,

4. termin wypłaty dywidendy ustalono na dzień 20 czerwca 2022 r.

Podstawa prawna szczegółowa: RMF GPW § 19 ust. 2.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Wiadomości dystrybuowane przez: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM