Biznes i finanse

PRIMETECH SA (5/2022) Podpisanie znaczącej umowy przez spółkę zależną Emitenta

Zarząd PRIMETECH S.A. (dalej: „Emitent”) informuje o podpisaniu w dniu dzisiejszym tj. 8 czerwca 2022 r. pomiędzy spółką zależną Emitenta – Śląskie Towarzystwo Wiertnicze DALBIS Sp. z o.o., jako Lidera Konsorcjum, a „Lubelskim Węglem „BOGDANKA” S.A.”, jako Zamawiającym, umowy na wykonanie trzech otworów badawczych oraz pełnej dokumentacji badawczej tych otworów (dalej: „Umowa”).

Łączna wartość Umowy wynosi 12,68 mln zł netto.

Umowa będzie realizowana przez konsorcjum, w którym liderem jest Śląskie Towarzystwo Wiertnicze DALBIS Sp. z o.o. i w którym według założeń Śląskie Towarzystwo Wiertnicze DALBIS Sp. z o.o. ma wykonać co najmniej dwa otwory z trzech będących przedmiotem kontraktu.

Zgodnie z postanowieniami Umowy termin realizacji przedmiotu Umowy wynosi do 26 miesięcy od daty rozpoczęcia wierceń, przy czym wykonawca zobowiązuje się rozpocząć wykonywanie wierceń w terminie do 15 października 2022 r.

Warunki Umowy nie odbiegają od typowych warunków rynkowych stosowanych w tego typu umowach.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Informacja pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM