Biznes i finanse

SEKO SA (6/2022) Uchwały powzięte przez ZWZ SEKO S.A., które odbyło się 10 czerwca 2022 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd SEKO S.A. z siedzibą w Chojnicach (Spółka lub Emitent) w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki, które odbyło się 10 czerwca 2022 r. w siedzibie Spółki w Chojnicach.

ZWZ SEKO S.A. zgodnie z par. 19 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, odstąpiło od podjęcia uchwały nr 2 w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej i powierzyło wykonanie jej obowiązków Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia.

Nie zgłoszono sprzeciwów do żadnej uchwały.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Pochodzenie wiadomości: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM