Biznes i finanse

SFINKS POLSKA SA (14/2022) Zawiadomienie o zmniejszeniu dotychczas posiadanego udziału poniżej 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Zalesiu Górnym [Emitent, Spółka] informuje, że w dniu 12 czerwca 2022 r. do Spółki wpłynęło od Pana Roberta Dziubłowskiego zawiadomienie o zmniejszeniu dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce poniżej 5%, przekazane na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2] Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, którego treść Emitent przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Wiadomości dystrybuowane przez: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM