Biznes i finanse

FEERUM SA (12/2022) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 22 czerwca 2022 roku

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd FEERUM S.A. („Emitent” lub „Spółka”) w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 22 czerwca 2022 roku. Ponadto, Spółka informuje, że nie zostały zgłoszone do protokołu żadne sprzeciwy do podjętych uchwał, przyjęto wszystkie uchwały poddane pod głosowanie.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Dystrybucja: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM