Biznes i finanse

Warszawska Giełda Papierów Wartościowych doceniona przez światowych ekspertów

Konferencja podsumowująca realizację strategii Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 2018-2022, jaka odbyła się w poniedziałek 20 czerwca br., stała się okazją do pogłębionej debaty dotyczącej oceny funkcjonowania polskiego rynku kapitałowego na tle światowej konkurencji, jego perspektyw rozwojowych oraz roli jaką ma do odegrania GPW w Europie Środkowo-Wschodniej.

Tematyce tej był poświęcony panel dyskusyjny zatytułowany „Strategia #GPW2022 – w którym punkcie jesteśmy” prowadzony przez prezesa zarządu GPW dr. Marka Dietla. W debacie udział wzięli: Aleksander Savieliev, kierownik specjalistycznych usług finansowych i finansowania handlu z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, Bill Speth ze Światowej Federacji Giełd, Franek Hutten-Czapski, dyrektor zarządzający i partner w Boston Consulting Group Poland oraz Katarzyna Przewalska, dyrektor Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego w Ministerstwie Finansów.

Pierwszym wątkiem dyskusji była próba odpowiedzi na pytanie, jak wypada polski rynek kapitałowy na tle światowej konkurencji oraz próba zdefiniowania obszarów, w których GPW wciąż ma największe pole do ulepszeń i modernizacji.

Bill Speth omawiając proces rozpatrywania kandydatury GPW do Światowej Federacji Giełd (WFE), w ramach którego przeprowadzono drobiazgową procedurę due dilligence, podkreślił, że na wszystkich etapach tego procesu jego uczestnicy oraz sam zarząd WFE byli „pod dużym wrażeniem, jeżeli chodzi o poziom profesjonalizmu oraz przemyślany plan strategiczny, jaki wypracowała warszawska giełda”. Speth zauważył również, że „giełdy zdają sobie sprawę, że dziś liczą się globalne przepływy kapitałowe” i dlatego muszą szukać sposobów na uczynienie lokalnych rynków atrakcyjniejszymi dla tych globalnych przepływów.

„To zdecydowanie kierunek, w jakim powinna zmierzać warszawska giełda” – dodał.

Aleksander Savieliev z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju zwracał z kolei uwagę na rolę, jaką ma do odegrania GPW w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej, aby tutejsze giełdy miały szansę dogonić zachodnioeuropejskie, które – jak zauważył – „nie stoją przecież w miejscu” i też się rozwijają.

„Jesteśmy zainteresowani lepszą współpracą oraz koordynacją działań giełd w tym regionie i chcemy upowszechniać przekonanie, że płynie z tego korzyść dla wszystkich” – zaznaczył.

Sawieliew poinformował także, że EBOiR uruchamia właśnie badanie dotyczące tego właśnie obszaru.

„Będziemy przyglądać się różnym giełdom z regionu, aby zobaczyć, jakie są ich mocne i słabe punkty oraz w jaki sposób moglibyśmy pomóc im się lepiej integrować” – powiedział.

Kolejnym panelistą był Franek Hutten-Czapski dyrektor zarządzający i partner w Boston Consulting Group Poland, która to firma w ostatnich miesiącach analizowała strategię GPW.

„Porównywaliśmy warszawską giełdę ze wszystkimi dużymi giełdami na całym świecie. Państwa wyniki oceniam jako dość przyzwoite. Wyróżniłbym tu cztery pozytywne elementy. Po pierwsze odnotowali państwo 5,5 proc. wzrostu przychodów rok do roku, co pokrywa się z tempem wzrostu innych giełd w tym samym czasie. Po drugie utrzymali państwo wysoki poziom płynności wynoszący powyżej 90 proc. Zazwyczaj jest to około 40 proc., więc ten wynik jest naprawdę świetny. Po trzecie na rynku pierwotnym liczba debiutów rok do roku wzrosła z 21 do 48, przy czym warto podkreślić dwa ważne debiuty, jakimi było wejście na giełdę Allegro oraz Pepco” – powiedział Hutten-Czapski.

W jego opinii kolejnym dużym plusem GPW jest przyjęta strategia dywersyfikacji, ponieważ – jak stwierdził – „nie można rosnąć wyłącznie w obszarze swojej podstawowej działalności. Można to zresztą zaobserwować także na innych giełdach, więc działanie to jest zgodne z tendencjami”.

Hutten-Czapski zauważył, że nie wszystkie cele postawione w strategii GPW udało się osiągnąć, a także wskazał obszary, które w najbliższym czasie powinny się znaleźć w centrum zainteresowania warszawskiej giełdy.

„Powinni się państwo przyglądać światowym trendom. Cztery najważniejsze to: dane i usługi analityczne dla uczestników rynku, po drugie produkty pochodne, po trzecie rosnąca płynność rynku w obszarze działalności podstawowej i po czwarte kontynuowanie procesu dywersyfikacji” – stwierdził.

W trakcie panelu głos zabrała również Katarzyna Przewalska, dyrektor Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego w Ministerstwie Finansów. Przedstawicielka MF nakreśliła obecny stan prac swojego resortu nad strategią rozwoju rynku kapitałowego i zapowiedziała, że przygotowywany w ministerstwie „Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku” znajduje się obecnie na etapie uzgodnień i poprawek legislacyjnych, a już w lipcu powinien zostać przekazany do konsultacji publicznych.

„Ta regulacja zawiera bardzo dużo zmian w wielu różnych ustawach, nie zawsze ze sobą związanych. Ich celem jest uproszczenie i rozwój rynku finansowego w Polsce, a zarazem wzmocnienie ochrony jego klientów – zaznaczyła. – Ten projekt zawiera wiele elementów, o których rozmawiamy od lat, w tym m.in. takie kwestie jak problem ograniczających rozwój rynku nadregulacji, kwestie jednolitej licencji czy pożyczek papierów wartościowych” – dodała.

Ostatnia część konferencji była poświęcona szczegółowemu omówieniu wybranych inicjatyw strategicznych GPW takich jak m.in.: system transakcyjny WATS, GPW Data, GPW Private Market, projekt PCOL (Polski Cyfrowy Operator Logistyczny) czy platforma Telemetria Operator (TeO).

Źródło informacji: PAP MediaRoom

 


Wiadomość pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM