Polityka i społeczeństwo

Do 2027 r. liczba prowadzonych przez Eurojust spraw może wzrosnąć do 7 tys.

Na firmowanej przez Parlament Europejski i Biuro Analiz PE stronie internetowej www.what-europe-does-for-me.eu/pl, dotyczącej wpływu Unii na codzienne życie Europejczyków, opublikowano krótką analizę odnośnie współpracy sądowej – Eurojust.

Jak podkreślił ośrodek analityczny PE, terroryzm i cyberprzestępczość – podobnie jak wiele innych rodzajów działalności przestępczej – nie uznają granic państwowych i stają się coraz bardziej wyrafinowane.

„Zwalczanie przestępczości transgranicznej jest złożoną sprawą, tym bardziej w UE, z jej 28 odrębnymi systemami sądowymi” – wskazano w analizie.

Eksperci zwrócili uwagę, że w 2002 r. w Hadze (Holandia) powołano Agencję Unii Europejskiej ds. Współpracy Wymiarów Sprawiedliwości w Sprawach Karnych (Eurojust). Zauważyli, że udziela ona wsparcia państwom członkowskim przy wykrywaniu i zwalczaniu poważnej przestępczości zorganizowanej o charakterze międzynarodowym, a także pomaga szybko i skutecznie stawiać sprawców przed wymiarem sprawiedliwości.

„Eurojust ułatwia koordynację dochodzeń i śledztw oraz współpracę między właściwymi organami państw członkowskich. Główne obszary przestępczości, z którymi walczy, to nadużycia finansowe, przemyt narkotyków i pranie pieniędzy” – wyjaśniono w analizie.

Dodano, że agencja zintensyfikowała ponadto swoje działania w obszarze walki z terroryzmem, cyberprzestępczością, przemytem migrantów oraz handlem ludźmi. W latach 2002–2017 Eurojust odnotował dziesięciokrotny wzrost liczby prowadzonych spraw — z 202 do 2550 spraw rocznie. Szacuje się, że do 2027 r. liczba ta wzrośnie do 7 tys.

Biorąc pod uwagę prognozowany wzrost międzynarodowej działalności przestępczej, UE postanowiła wzmocnić rolę Eurojustu i zwiększyć jego skuteczność w zwalczaniu przestępczości transgranicznej. Agencja w nowej postaci funkcjonuje od grudnia 2019 r.

Źródło informacji: EuroPAP News


Źródło: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM