Polityka i społeczeństwo

Integracja w ramach Trójmorza – tematem przewodnim zakończonej 7. edycji Kongresu 590

Wojciech Majewski, pełniący obowiązki prezesa Kongresu 590, podkreślił, że tegoroczna edycja miała charakter bardziej międzynarodowy niż poprzednie i przybyło na nią bardzo wielu gości zagranicznych.

„Widzę w tym głęboką nadzieję i sens kongresu, wierzę, że stanie się on płaszczyzną wspólnych spotkań i wymiany myśli. Hasło, które przyświecało czerwcowej edycji – >>Łączymy wszystkich<< dotyczy każdego z nas” – zaznaczył prezes Majewski i dodał, że właśnie inicjatywa Trójmorza może zapewnić Polsce bezpieczeństwo w obliczu wojny w Ukrainie.

Kongres 590 to jedno z największych na mapie Polski, cykliczne wydarzenie gospodarcze, które stanowi platformę wymianę idei i doświadczeń z zakresu biznesu, nauki, polityki i legislacji. To miejsce spotkań przedsiębiorców, ekspertów z wielu dziedzin, polityków z kraju i zagranicy. Jak co roku Kongres 590 odbył się pod patronatem honorowym prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Prezydent Andrzej Duda wziął udział w jego otwarciu i wygłosił przemówienie inauguracyjne. Występując na Scenie Liderów prezydent mówił o Ukrainie, bezpieczeństwie, inicjatywie Trójmorza i polskiej niezależności.

„W Trójmorzu mówimy o wspólnym rozwoju, o tym, jak ułatwić transport towarów, o bezpieczeństwie i budowaniu więzi. Ta współpraca przynosi nam już wymierne efekty – stwierdził prezydent. – Mamy nadzieję, że wspólnota zostanie wkrótce poszerzona o Ukrainę. Cieszę się, że nadaliśmy Ukrainie status państwa współpracującego z Trójmorzem. Wierzę, że Ukraina się obroni” – dodał.

Gościem wydarzenia był też wicepremier Jacek Sasin, minister aktywów państwowych.

„Podjęto pomysł, aby Kongres 590 przeradzał się w kongres regionalny ujęty w ramy Trójmorza, które skupia państwa naszego regionu o podobnej historii – powiedział Jacek Sasin. – Tylko razem jesteśmy w stanie odpowiedzieć na niebezpieczeństwa i podjąć skuteczną konkurencję z największymi graczami na światowym rynku. Ta świadomość cementuje współpracę krajów” – dodał.

Czerwcowe wydarzenie obejmowało szerokie spektrum tematyczne, ale jednym z tematów wiodących było zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Polski i regionu w obecnej trudnej sytuacji geopolitycznej, spowodowanej przede wszystkim agresją Rosji na Ukrainę.

Uczestnicy debat zastanawiali się, jakie są najlepsze alternatywy wytwarzania energii wobec rezygnacji z dostarczanych z Rosji surowców takich jak gaz, węgiel czy ropa naftowa, jednocześnie biorąc pod uwagę konieczność zwrotu ku tzw. źródłom zero- lub niskoemisyjnym.

Podkreślano m.in. rolę energii jądrowej. Podczas kongresu został podpisany list intencyjny między polskim koncernem energetycznym Enea S.A. a amerykańską spółką Last Energy w sprawie współpracy dotyczącej małych, modułowych reaktorów jądrowych.

„Musimy wprowadzać zeroemisyjną energetykę bezpieczną i sterowalną, i takie właśnie są małe modułowe reaktory jądrowe” – zaznaczył Paweł Majewski, prezes zarządu Enea S.A.

„Cieszę się, że Enea jest kolejną firmą, która idzie tą drogą, dołącza do PKN ORLEN i KGHM – powiedział wicepremier Jacek Sasin, minister aktywów państwowych, obecny przy podpisaniu umowy. – To historyczny moment, budujemy bezpieczeństwo energetyczne w wymiarze wieloletnim. To trzecia polska firma, która zaczyna przygodę z energetyką jądrową, którą traktujemy jako podstawę bezpieczeństwa energetycznego oraz składnik polskiego miksu wraz z OZE” – zaznaczył.

„Atom to jedyne źródło zeroemisyjne pozwalające na utrzymanie przemysłu w Europie, bo potrzebuje on energii w sposób liniowy, bezpieczny, stały, niezależny od warunków pogodowych – mówił Marcin Chludziński, prezes KGHM Polska Miedź S.A. w trakcie panelu – Rola spółek Skarbu Państwa w budowaniu siły gospodarczej Polski”.

KGHM planuje uruchomienie elektrowni jądrowej opartej na technologii małych modułowych reaktorów jądrowych (SMR) już w 2029 r.

Podczas obrad kongresu poruszano również tematy związane m.in. z cyfryzacją przedsiębiorstw i instytucji państwowych, cyberbezpieczeństwem, udziałem Polski i krajów Trójmorza w odbudowie Ukrainy po wojnie. Odbyła się debata na temat przywrócenia systemu ochrony zdrowia na Ukrainie, którą prowadził minister zdrowia Andrzej Niedzielski z partnerami z Ukrainy. Viktor Liashko, minister zdrowia Ukrainy, powiedział, że Polska może pomóc Ukrainie we wprowadzeniu wielu rozwiązań związanych z transferem informacji.

„Przede wszystkim interesuje nas telemedycyna” – zaznaczył.

Druga część 7. edycji Kongresu 590 odbędzie się październiku, a w jej programie znajdzie się m.in. przyznanie Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP.

Relacje z paneli dostępne są na kanale YouTube Kongresu 590.

Źródło informacji: PAP MediaRoom


Dystrybucja: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM