Biznes i finanse

ALTA SA (10/2022) Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki dnia 30.06.2022r.

Zarząd ALTA S.A. („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy, którzy posiadali na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki (dnia 30 czerwca 2022r.) co najmniej 5% ogólnej liczby głosów, z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.

1. Hlamata Holdings Limited

Liczba akcji: 7 769 708

Liczba głosów: 14 044 908

Procent głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 88,42% Procent ogólnej liczby głosów: 64,72%

2. Fundusze Investor Parasol FIO (subfundusze: Investor Top Małych i Średnich Spółek, Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek) Liczba akcji: 1 682 007

Liczba głosów: 1 682 007

Procent głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 10,59 % Procent ogólnej liczby głosów: 7,75%

Na Walnym Zgromadzeniu obecni byli akcjonariusze posiadający 9.608.933 akcji, co stanowi 62,93% kapitału zakładowego, z prawem do 15.884.133 głosów, co stanowi 73,20% ogólnej liczby głosów z akcji Spółki.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Treść pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM