Biznes i finanse

MF: #NiskiePodatki: Dwa razy wyższe wynagrodzenie dla płatników pobierających PIT (komunikat)

Ministerstwo Finansów informuje:

• Od 1 lipca br. wynagrodzenie płatników zwiększa się z 0,3 proc. do 0,6 proc. pobranego podatku.

• Wyższe wynagrodzenie dotyczy tych płatników, którzy terminowo będą wpłacać zaliczki na PIT od wynagrodzeń swoich pracowników.

• Podwyżka obowiązywać będzie do 31 grudnia 2023 r.

• To premia za dostosowanie systemów księgowych do nowych rozwiązań.

1 lipca 2022 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wynagrodzenia płatników i inkasentów pobierających podatki na rzecz budżetu państwa (Dz. U. poz. 1377).

Zgodnie z nowymi przepisami wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego PIT od pobranego przez płatnika od dochodu podlegającego opodatkowaniu przy zastosowaniu skali podatkowej wynosi 0,6 proc. kwoty tego podatku pobranego przez płatnika. Dotychczas było to 0,3 proc. kwoty pobranego podatku. Podwyżka wynagrodzenia obowiązywać będzie w okresie od 1 lipca 2022 r. do 31 grudnia 2023 r.

Zmiana rozporządzenia ma związek z nowelizacją ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obniżającej od 1 lipca br. PIT z 17 do 12 proc.

– Resort finansów zaproponował podwyższenie kwoty należnego wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania zaliczek na PIT od wynagrodzeń pracowników z uwagi na konieczność dostosowania systemów księgowych do obniżki stawki podatku wprowadzanej w trakcie roku podatkowego. Z szacunków MF wynika, że na zmianie skorzysta w sumie ok. 1,2 mln płatników zaliczek na podatek PIT – wskazuje Marcin Lachowicz, dyrektor Departamentu Polityki Podatkowej w Ministerstwie Finansów.

W pozostałych przypadkach stawki pozostaną bez zmian i wyniosą odpowiednio: – 0,3 proc. kwoty podatków innych niż określone w pkt 1 pobranych przez płatników na rzecz budżetu państwa; – 0,1 proc. kwoty podatków pobranych przez inkasentów na rzecz budżetu państwa.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)

kom/ ms/


Źródło: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM