Biznes i finanse

MDI ENERGIA SA (10/2022) Zawarcie aneksów do umów kredytu.

Zarząd MDI Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym do siedziby Spółki wpłynęły podpisane z datą 7 lipca 2022 roku oryginały zawartych z bankiem Credit Agricole Bank Polska Spółka Akcyjna aneksów: Aneks do Umowy kredytu odnawialnego z dnia 6 maja 2015 roku oraz Aneks do Umowy kredytu w rachunku bieżącym z dnia 6 maja 2015 roku.

Aneks do Umowy kredytu odnawialnego ustala wysokość limitu kredytowego do poziomu 8.000.000,00 PLN, a Aneks do Umowy kredytu w rachunku bieżącym utrzymuje wysokość limitu kredytowego na poziomie 3.000.000,00 PLN. Dostępność obu kredytów została przedłużona do 31 października 2022 roku.

Oba Aneksy do Umów zostały zawarte na finansowanie bieżącej działalności Spółki, w celu zwiększenia kapitału obrotowego kontraktów realizowanych przez Spółkę. Warunki Umów kredytowych i ich aneksów nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku dla tego rodzaju umów.

Informację o podpisaniu aneksów Emitent uznał za poufną ze względu na istotną w skali Emitenta wartość umów oraz ich znaczenia dla Emitenta.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło dystrybucji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM