Biznes i finanse

BANK HANDLOWY SA (25/2022) Zdarzenie mające negatywny wpływ na wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w III kwartale 2022 roku

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. (Rozporządzenia MAR).

W związku z wejściem w życie Ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom (Dz.U 2022 r. poz. 1488) z dnia 7 lipca 2022 roku, Zarząd Banku Handlowego w Warszawie S.A. („Bank”) informuje, że negatywny wpływ zawieszenia spłaty kredytu hipotecznego udzielonego w walucie polskiej (tzw. „wakacje kredytowe”) na wynik brutto Grupy Banku Handlowego w Warszawie S.A. („Grupa”) w III kwartale 2022 roku szacowany jest na poziomie ok. 60 mln zł. Szacunek ten oparty jest na założeniu, że ok. 63% klientów posiadających kredyty hipoteczne udzielone w walucie polskiej zdecyduje się na skorzystanie z wakacji kredytowych.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Wiadomości dystrybuowane przez: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM