Biznes i finanse

ERBUD SA (37/2022) Podpisanie Aneksu do znaczącej umowy finansowej z BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedziba w Warszawie.

Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 26 lipca 2022 r. Erbud S.A. (Emitent) wraz ze Spółkami z Grupy – ONDE S.A. oraz Erbud International Sp. z o.o. otrzymał podpisany za wszystkie strony Aneks nr 24 do Umowy Wieloproduktowej z BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie.

Aneks ten zwiększa dotychczasową Umowę o 61 mln zł w związku z udzieleniem Spółce Erbud S.A. i ONDE S.A. dodatkowej kwoty 45 mln zł oraz włączeniu od tego roku do Umowy z Bankiem dodatkowej Spółki z Grupy – Erbud International Sp. z o.o. i tym samym udostępnieniu jej limitu w wysokości 16 mln zł.

Aneks ten w stosunku do roku poprzedniego zwiększa łączną kwotę limitu do 181 mln zł.

– 165 mln zł łączna kwota do wykorzystania przez ERBUD S.A. i ONDE S.A. (łączny limit na gwarancje, akredytywę oraz kredy bieżący)

– 16 mln zł do wykorzystania tylko przez Spółkę Erbud International Sp. z o.o. (na gwarancje i kredyt w rachunku bieżącym)

Wyżej wymienione Umowa została udostępniona Spółkom do dnia 30 kwietnia 2023 roku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło wiadomości: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM