Polityka i społeczeństwo

Połączenie węzła A4 Brzesko z drogą 768 z unijnym finansowaniem

Nowa droga będzie miała ok. 6,5 km długości i będzie drugim etapem budowy połączenia węzła autostrady A4 Brzesko z DW768. Pierwszy etap o wartości ponad 37 mln zł został ukończony w 2015 roku. 32 mln zł z tej kwoty stanowiło dofinansowanie z funduszy unijnych z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Zgodnie z założeniami nowy odcinek trasy rozpocznie rondo u zbiegu istniejącej DW 768 i ul. Zagrodzkiej w miejscowości Bucze, a jej koniec wyznaczono na istniejącej drodze wojewódzkiej nr 768. W ramach zadania planowana jest także m.in. budowa dróg dojazdowych oraz obiektów inżynierskich na ciekach i rowach z funkcją przejść dla zwierząt. Powstaną też chodniki oraz oświetlenie drogi.

Podpisana przez Województwo Małopolskie, Powiat Brzeski oraz gminy Brzesko, Szczurowa i Borzęcin umowa dotyczy wspólnego przygotowania zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa połączenia węzła A4 Brzesko z DW 768 – Etap II – opracowanie dokumentacji projektowej, pełnienie nadzoru autorskiego”. Zadanie to obejmuje opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z pozyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych, umożliwiających jego realizację. Inwestorem jest Województwo Małopolskie, a termin opracowania niezbędnej dokumentacji planowany jest na lata 2022-2023.

Wartość inwestycji to przeszło 1,3 mln zł, z czego dofinansowanie z Funduszy Europejskich ma przekroczyć 922 tys. zł. Połowę pozostałej kwoty przekaże województwo małopolskie, a resztę dołożą pozostałe samorządy-sygnatariusze porozumienia.

Źródło informacji: Serwis Samorządowy PAP
 


Źródło: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM