Biznes i finanse

MOSTOSTAL WARSZAWA SA (23/2022) Zawarcie umowy na modernizację Hotelu Katowice w Katowicach

Zarząd Mostostalu Warszawa S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 13 grudnia 2022 r. Spółka zawarła Umowę, z Wojewódzkim Przedsiębiorstwem Usług Turystycznych Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach („Zamawiający”), na realizację zadania pn. „Modernizacja Hotelu Katowice w Katowicach i dostosowanie obiektu do standardów Franczyzodawcy oraz wymagań dla hoteli 4* zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie obiektów hotelowych i innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie”.

– Wartość Umowy 130,28 mln PLN (brutto),

Termin realizacji: do dnia 26.06.2024,

– Termin płatności: 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury,

– Okres gwarancji: 120 miesięcy dla na szczelności systemu pokrycia dachowego i tarasów, 60 miesięcy na roboty budowlane, 24 miesiące na urządzenia, meble i wyposażenie hotelu,

– Zabezpieczenie należytego wykonania: 5% wartości wynagrodzenia netto wniesione w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej.

W ocenie Zarządu powyższa Umowa, ze względu na jej znaczną wartość, może mieć potencjalnie istotny wpływ na przyszłe wyniki finansowe Spółki.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM