Polityka i społeczeństwo

Wielkopolska/ Zarząd województwa przedstawił szczegóły programu „Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027”

Zgodnie z założeniami programu regionalnego, w perspektywie finansowej na lata 2021 – 2027 Wielkopolska będzie miała do dyspozycji ok. 2 miliardy 154 mln euro. Na tę kwotę składają się trzy źródła finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (ok. 1 miliard 251 mln euro), Europejski Fundusz Społeczny (ok. 487,6 mln euro) oraz dedykowany Wielkopolsce Wschodniej – Fundusz Sprawiedliwej Transformacji (ok. 414,8 mln euro).

„Bez wątpienia to ogromne wyzwanie dla nas, a jednocześnie szczęśliwy moment, bo możemy ogłosić pomyślne zakończenie negocjacji z Komisją Europejską” – mówił marszałek Woźniak.

Ocenił, że nowy regionalny program „jest wymagający, a zarazem wyrafinowany” i że będzie wymagał zarówno „bardziej starannego przygotowania projektów”, jak i „większego wkładu własnego” projektów, który w nowej perspektywie ma wynosić 30 proc.

„Wynika to z faktu, że postawiono przed nami zaawansowane cele, wpisujące się w innowacyjne rozwiązania, takie jak gospodarka w obiegu zamkniętym. Kładziemy silny nacisk na zeroemisyjność, ochronę klimatu, wszelkie kwestie dotyczące obniżania emisji dwutlenku węgla w naszej przestrzeni. Kolejnym ważnym elementem jest cyfryzacja, która usprawni gospodarkę i zwiększy efektywność pracy. Silny też jest komponent społeczny, a w jego ramach interwencje w sfery edukacji, zdrowia czy kultury. To filary naszego programu regionalnego” – powiedział marszałek.

Podczas konferencji wskazano, że budżet na lata 2021 – 2027 jest mniejszy o ponad 300 mln euro od tego, jakim województwo wielkopolskie dysponowało w perspektywie 2014-2020 (ok. 2,45 mld euro), ale wyższy niż ten z perspektywy 2007-2013 (ok. 1,6 mld euro).

„Przed nami dużo pracy i ogromna szansa dla Wielkopolski. Jesteśmy regionem, który przez ostatnich kilkanaście lat bardzo dobrze się rozwijał, co potwierdzają wskaźniki PKB na głowę mieszkańca. Staliśmy się regionem przejściowym, czyli takim, który awansował w kategorii rozwojowej, stąd nieco niższa alokacja przekazana nam do dyspozycji. Ale taka jest zasada w Unii Europejskiej, że regiony, które lepiej sobie radzą, otrzymują mniejsze wsparcie” – powiedział marszałek.

„Unijne inwestycje w spójność to nie tylko miliony euro. Ważniejsza jest poprawa życia milionów ludzi, a zwłaszcza 3,5 miliona mieszkańców waszego regionu – Wielkopolski” – zaznaczył Marc Lemaître, Dyrektor Generalny ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej w Komisji Europejskiej.

W komunikacie UMWW zaznaczono, że od czasu, kiedy 18 lat temu Polska przystąpiła do Unii Europejskiej, Wielkopolska zmieniła się przy wykorzystaniu funduszy polityki spójności – m.in. regionalny PKB per capita, który w 2004 r. wynosił 54 proc. unijnej średniej, w 2020 r. wzrósł do 83 proc. Poinformowano, że wyniki gospodarcze sprawiły, że województwo wyszło z grona regionów słabiej rozwiniętych w Europie i w latach 2021-2027 dołączyło do regionów w okresie przejściowym. Wskazano, że wiążę się z tym fakt, że w nowej perspektywie funduszy beneficjenci z Wielkopolski będą musieli dołożyć do swoich projektów 30 proc. wkładu własnego, a nie jak dotychczas 15 proc.

Przedstawiciel KE zwrócił uwagę, że w nowym programie regionalnym „podstawowe projekty infrastrukturalne takie jak drogi czy kanalizacja muszą zejść na dalszy plan”.

„Teraz oczekujemy, że przyszli wielkopolscy beneficjenci będą myśleć nieszablonowo. Jesteśmy przekonani, że wielkopolscy przedsiębiorcy, władze lokalne, organizacje pozarządowe, partnerzy społeczni i gospodarczy będą siłą napędową zielonej i cyfrowej transformacji oraz będą przykładem do naśladowania dla innych polskich regionów” – dodał Lemaître.

Podczas konferencji poinformowano, że filarem nowego programu ma być zielona transformacja związana z założonym przez UE osiągnięciem neutralności klimatycznej do 2050 roku – w regionie ma to m.in. umożliwić wsparcie w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji (FST) na obszarze Wielkopolski Wschodniej (miasto Konin i powiaty: koniński, kolski, słupecki i turecki), gdzie cel neutralności klimatycznej województwo planuję osiągnąć w 2040 roku.

Podczas konferencji podano, że 501 mln euro z programu regionalnego ma być przeznaczone na inwestycje wpisujące się w Europejski Zielony Ład – projekty związane m.in. z instalacją OZE, poprawą efektywności energetycznej obiektów publicznych i prywatnych, promocją gospodarki o obiegu zamkniętym i zrównoważonego transportu, bo ponad połowa (64 proc.) budżetu transportowego programu ma być przeznaczona na kolej, publiczny transport miejski i infrastrukturę rowerową.

Zaznaczono również, że w nowej perspektywie finansowej funduszy europejskich ważna ma być także cyfryzacja urzędów, szkół i biznesu, a także automatyzacja i dostosowanie do gospodarki o obiegu zamkniętym procesów biznesowych oraz zwiększenie ich energooszczędności.

Nowością w programie jest wspieranie inicjatyw lokalnych za pośrednictwem Lokalnych Grup Działania, które w sposób partycypacyjny mają umożliwić lokalnym społecznościom inicjowanie i realizację działań związanych z danym obszarem.

UMWW poinformował, że pierwszych konkursów można spodziewać się wiosną, a najszybciej aplikować będzie można o środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji – tu konkursy maja być skierowane na wsparcie przedsiębiorstw: inwestycje produkcyjne dla MŚP z terenu Wielkopolski Wschodniej. Urząd dodał, że z puli FST będzie można aplikować w kolejnych kwartałach przyszłego roku, m. in. na zakup zeroemisyjnego taboru autobusowego, termomodernizację budynków użyteczności publicznej, edukację osób dorosłych, a także wsparcie kształcenia wyższego i zawodowego, a oddzielny konkurs adresowany będzie do PGW Wody Polskie na projekt związany z odbudową oraz zwiększeniem zasobów wodnych na obszarach zdegradowanych pod względem hydrologicznym.

Wiosną mają być także ogłoszone konkursy dotyczące całej Wielkopolski, które maja m.in. dotyczyć cyfryzacji usług publicznych, gospodarki wodno-ściekowej, ekonomii społecznej, edukacji, usług zdrowotnych – rehabilitacji dzieci, Centrów Usług Społecznych, teleopieki, pieczy zastępczej i adopcji. UMWW zapowiedział, że w drugim półroczu 2023 r. aplikować będzie można m.in. o pomoc na wsparcie przedszkoli, transportu publicznego, czy usługi rozwojowe.

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego zaznaczył, że szczegółowe informacje będą zawarte w harmonogramie naboru wniosków, który będzie dostępny na stronie internetowej programu. Przypomniał, że zgodnie z ustawą wdrożeniową, pierwszy harmonogram naborów powinien być przyjęty nie później niż 6 miesięcy od daty zatwierdzenia programu przez Komisję Europejską.

Źródło informacji: Serwis Samorządowy PAP
 


Pochodzenie wiadomości: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM