Biznes i finanse

ERBUD SA (7/2023) Podpisanie znaczącej Umowy o wartości ok. 50 mln PLN netto na wykonanie bazy serwisowej dla morskiej farmy wiatrowej (The Operations and Maintenance Base) z Baltic Power sp. z o.o.

Zarząd ERBUD S.A. (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał podpisaną przez obie strony znaczącą Umowę o wartości ok. 50 mln zł netto na wykonanie bazy serwisowej dla morskiej farmy wiatrowej (The Operations and Maintenance Base) zawartą z Baltic Power sp. z o.o. na niżej wymienionych warunkach:

Lp. Wyszczególnienie Dane z kontraktu

1 Inwestor (dokładna nazwa i siedziba) „Baltic Power Sp. z o.o.

ul. Bielańska 12, 00-085 Warszawa”

2 Wartość kontraktu (PLN, netto) około 50 mln

3 Przedmiot kontraktu The Operations and Maintenance Base (O_M Base)

4 Miejsce wykonywania kontraktu Łeba, Nabrzeże Słowińskie, ul. Jachtowa

5 Gwarancja dobrego wykonania (wartość, termin obowiązywania) 10% Wynagrodzenia netto w formie gwarancji bankowej w okresie terminów realizacji

6 Gwarancja naprawy wad i usterek (wartość termin obowiązywania) 5% Wynagrodzenia netto w formie gwarancji bankowej, 5 lat

7 Inne gwarancje (rodzaj gwarancji, wartość, termin obowiązywania) Nie odbiegają od standardów rynkowych, podstawowa gwarancja 5 lat

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM