Polityka i społeczeństwo

Akademia Funduszy: priorytetem inwestycje w rozwój podstawowej opieki zdrowotnej

W środę odbyła się szósta edycja Akademii Funduszy, której głównym tematem były możliwości finansowania inwestycji w dziedzinie ochrony zdrowia z funduszy unijnych na lata 2021–2027. W wydarzeniu uczestniczyli m.in.: minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda i minister zdrowia Adam Niedzielski oraz wiceszef MFiPR Marcin Horała.

„W perspektywie finansowej na lata 2021-2027 wśród naszych priorytetów pozostaje inwestowanie funduszy europejskich w system ochrony zdrowia. To wsparcie jest odpowiedzią na kluczowe wyzwania i potrzeby reform, które zostały zidentyfikowane na poziomie unijnym i krajowym” – powiedział Grzegorz Puda. 

Szef resortu funduszy zwrócił uwagę, że obecna strategia dofinansowania służby zdrowia w Polsce w ramach funduszy europejskich będzie różniła się od poprzedniej. 

„Strategia, która opierała się dotychczas w dużym stopniu, jeżeli chodzi o środki europejskie, bezpośrednio na funkcjonowaniu centrów szpitalnych, szpitali jest strategią, która sprawdzała się na poziomie dużych miast, dużych aglomeracji. Ale przecież mieszkańcy Polski (…) muszą mieć równy dostęp do całej służby zdrowia, również w tych (…) mniejszych miejscowościach” – powiedział minister.

„W centrum każdego wsparcia powinien być człowiek – zarówno jeśli chodzi o personel, jak i pacjenta, który jest w szczególnie wrażliwej sytuacji. Dlatego chcemy wspierać nie tylko infrastrukturę, która pozwala  udzielać najlepszej i najszybszej pomocy, ale również podnosić  kompetencje pracowników służb ratunkowych” – dodał wiceszef MFiPR Marcin Horała.

Minister zdrowia Adam Niedzielski zaznaczył, że środki unijne będą lokowane komplementarnie, by wesprzeć te sektory opieki zdrowotnej, które wymagają inwestycji. 

„To kolejny element budowania obrazka, który jest kompletny i który jest spójny, gdzie nie ma dublowania nakładów, nie ma dyskusji o tym, ze pewne obszary doinwestowaliśmy, a niektóre zostały pozostawione same sobie” – powiedział Niedzielski.

Jak poinformował resort funduszy i polityki regionalnej, 30 czerwca 2022 r. zakończyły się negocjacje Umowy Partnerstwa prowadzone między Komisją Europejską a polskim rządem. Obszar ochrony zdrowia należał do jednych z najbardziej wymagających w negocjacjach z KE.

Według informacji przekazanych przez MFiPR w nowej perspektywie finansowej na lata 2021-2027 wsparcie w programach regionalnych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na rzecz sektora ochrony zdrowia wyniesie co najmniej 4,3 mld zł. W szczególności marszałkowie województw będą wspierać wzmocnienie roli podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w systemie ochrony zdrowia. Będą też dążyć do poprawy dostępności do placówek zdrowotnych oraz uzupełniać wsparcie krajowe skierowane na reformę psychiatrii. Dodatkowo około 0,8 mld zł zostanie przeznaczona na wsparcie projektów z zakresu e-zdrowia planowanych do realizacji w ramach środków przeznaczonych na cyfryzację. 

Przedsięwzięcia z zakresu ochrony zdrowia będą też finansowane z programów krajowych. 

Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko (FEnIKS) przeznaczone będą na wsparcie jednostek podstawowej opieki zdrowotnej. Działania będą ukierunkowane na wzmocnienie roli jednostek podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, w tym na lepszą koordynację usług zdrowotnych w szczególności w zakresie opieki psychiatrycznej; zwiększenie dostępności do opieki zdrowotnej poprzez wzmocnienie funkcji diagnostycznych; wsparcie modelu lecznictwa otwartego, w tym poprzez rozwój udzielania świadczeń zabiegowych w trybie tzw. „jednego dnia”. Wsparcie będzie skierowane do wszystkich podmiotów wykonujących działalność leczniczą, posiadających umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia o udzielanie świadczeń w ramach POZ.

Z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) o dofinansowanie będą mogli ubiegać się przedsiębiorcy z branży medycznej, którzy zamierzają realizować innowacyjne projekty w obszarze ochrony zdrowia. Wsparciem będą objęte m.in. nowe produkty i technologie, diagnostyka i terapia chorób oraz wytwarzanie produktów

W programie Fundusze Europejskie na Rozwój Społeczny planowane jest m.in. opracowanie standardów dostępności i ich wdrożenie w 250 podmiotach, a także szkolenia dla pracowników w zakresie obsługi pacjenta ze szczególnymi potrzebami. Zabezpieczono również środki w wysokości 302 mln euro na podnoszenie umiejętności kadr medycznych, w ramach kształcenia podyplomowego.

Wsparcie z programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 obejmie dalszy rozwój e-usług publicznych w obszarze zdrowia dostępnych przez Internetowe Konto Pacjenta. Wspierane będą także przedsięwzięcia rozwijające usługi telemedyczne.

W Programie Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na wsparcie mogę liczyć przedsiębiorcy z tego makroregionu. Dotyczy to również przedstawicieli branży medycznej. Natomiast programy Interreg umożliwiają realizację projektów w międzynarodowych partnerstwach. 

Źródło informacji: Serwis Samorządowy PAP 


Pochodzenie informacji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM