Biznes i finanse

MI: Ocena organizacji ruchu na drogach krajowych (komunikat)

Ministerstwo Infrastruktury:

W 2022 roku Minister Infrastruktury w ramach sprawowanego nadzoru nad zarządzaniem ruchem na drogach krajowych przeprowadził ocenę organizacji ruchu odcinków dróg krajowych o łącznej długości ponad 1200 km. Były to drogi leżące na obszarze 6 województw: mazowieckiego (drogi nr S8, S7), podlaskiego (drogi nr 66, 19), lubelskiego (drogi nr 19, S19, 74), świętokrzyskiego (drogi nr 74, 79, 73, 78, S7), podkarpackiego (drogi nr 19, S19, 97, 94) i małopolskiego (drogi nr 73, 94, A4, 79).

– Staramy się, żeby polskie drogi były bezpieczne, przewidywalne i by służyły nie tylko sprawnej komunikacji po Polsce, ale także naszej gospodarce. W tym celu przeprowadzamy coroczną weryfikację znaków drogowych, sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa, które w istotny sposób pomagają kierującym pojazdami bezpiecznie i sprawnie dotrzeć do celu – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Minister infrastruktury podkreślił, że aby dbać o wysoki poziom bezpieczeństwa w ruchu drogowym, Polska potrzebuje sieci transportowej z uporządkowaną i bezpieczną organizacją ruchu, która zapewni bezpieczną komunikację.

– Coroczna weryfikacja znaków drogowych, sygnałów drogowych i urządzeń brd to absolutnie niezbędne elementy sprawnego systemu transportowego, bez którego nie sposób wyobrazić sobie porządku i bezpieczeństwa na drogach – podkreślił wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

Wyniki przeprowadzonej oceny organizacji ruchu pozwoliły ustalić, że większość znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego umieszczonych na drogach krajowych objętych oceną spełnia wymagania przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.

W niektórych miejscach przeprowadzona ocena wykazała konieczność wprowadzenia zmian w stałej lub czasowej organizacji ruchu, w związku z prowadzonymi robotami drogowymi.

Zmiany wprowadzone w organizacji ruchu przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, czyli organ zarządzający ruchem na drogach krajowych, pozytywnie wpłyną zarówno na poziom bezpieczeństwa w ruchu drogowym, jak i odpowiedni standard oznakowania drogowego.

Takie działania będą prowadzone również w 2023 roku na innych odcinkach dróg krajowych.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)

kom/ amac/


Wiadomość pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM