Polityka i społeczeństwo

Korzyści płynące z funduszy europejskich dla sektora medycznego w Polsce

Choć 52 proc. Polaków cierpi na długotrwałe problemy zdrowotne, dzięki wsparciu funduszy europejskich możemy skutecznie wspierać zdrowie i poprawiać jakość życia. Innowacyjne technologie stwarzają szansę na skuteczne wdrożenie rozwiązań, które zapewnią lepszą ochronę zdrowia i dobrostanu obywateli.

Fundusze europejskie wspierają programy medyczne, których celem jest wprowadzanie innowacji, które mogą mieć zasadnicze znaczenie dla ratowania życia, zapewnienia pacjentom większego komfortu, jak również przyczynienia się do postępu medycyny w Polsce. Według PARP, wśród takich innowacji znajdują się technologie do nieinwazyjnego monitorowania poziomu glukozy we krwi, urządzenia do wykrywania raka, ulepszone urządzenie do perfuzji organów oraz nowoczesna rurka gardłowa.

Aby zapobiec rozprzestrzenianiu się cukrzycy, ważne jest skuteczne działanie profilaktyczne. Przede wszystkim należy prowadzić zdrowy tryb życia, uprawiać aktywność fizyczną, spożywać odpowiednią ilość produktów zawierających błonnik i unikać słodyczy. Ponadto należy regularnie kontrolować poziom glukozy we krwi i monitorować wszelkie zmiany w zachowaniu.

Profilaktyka cukrzycowa

Cukrzyca jest poważną chorobą, która dotyka miliony ludzi na całym świecie. Obecnie, zgodnie z danymi Światowej Organizacji Zdrowia, liczba chorych na cukrzycę wynosi 537 milionów, a prognozy na 2045 rok wskazują na wzrost tej liczby do 780 milionów. W Polsce, zgodnie z danymi Narodowego Funduszu Zdrowia, z cukrzycą zmaga się co najmniej 3 miliony osób.

Profilaktyka cukrzycy pozwala skutecznie zapobiegać rozprzestrzenianiu się tej choroby. Najważniejsze jest, aby prowadzić zdrowy tryb życia, uprawiać regularną aktywność fizyczną, spożywać błonnik i unikać słodyczy. Ponadto warto regularnie sprawdzać poziom glukozy we krwi i monitorować swoje samopoczucie.

Firma IQ BIOZOOM opracowała innowacyjne rozwiązanie, które ma na celu ułatwienie codziennego funkcjonowania diabetykom oraz osobom z problemami przedcukrzycowymi. Ich praca doprowadziła do stworzenia urządzenia, które pozwala diabetykom monitorować stan zdrowia, zarządzać poziomem glikemii oraz stosować odpowiednią profilaktykę. Następnym krokiem w rozwoju tej technologii jest opracowanie globalnej metody pomiaru glukozy w ślinie z wykorzystaniem tranzystorów cienkowarstwowych wytwarzanych przy użyciu technik chemicznych.

Dzięki dotacji z Funduszy Europejskich w wysokości blisko miliona złotych, nasz projekt został wsparty w ramach działania „Platforma startowa dla nowych pomysłów” realizowanego w Programie Polska Wschodnia (POPW).

Dzięki tej metodzie, specjaliści są w stanie wykryć raka płuc we wczesnym stadium za pomocą analizy składu chemicznego wydychanego powietrza. Badanie to jest szybkie i bezbolesne, a wyniki są dostępne w ciągu dwóch godzin od wykonania analizy.

Wykrywanie raka z wydychanego powietrza

Choroby nowotworowe są jedną z najgorzej rozpoznawalnych przypadłości zdrowotnych na świecie, szczególnie w Polsce, gdzie tylko 20 proc. przypadków raka płuc jest wykrywanych we wczesnym stadium. PARP postanowiła podjąć działania, aby usprawnić proces diagnozowania, wykorzystując nowatorską metodę badań – analizę chemiczną wydychanego powietrza.

Dzięki tej technologii specjaliści są w stanie szybko i precyzyjnie wykryć raka płuc we wczesnym stadium, bez konieczności przeprowadzania inwazyjnych i bolesnych badań. Wyniki analizy są dostępne w ciągu zaledwie dwóch godzin od przeprowadzenia testu.

Spektroskopia laserowa pozwala na rzetelne wychwycenie związków chemicznych będących przyczyną chorób, takich jak rak płuc. Na czym polega technika? Wykorzystuje się światło lasera, które jest przepuszczane przez próbkę gazu pobranego od pacjenta. Przy odpowiednim ciśnieniu i wielokrotnym przejściu wiązki przez próbkę można odczytać, które związki chemiczne odpowiadają za chorobę.

Dofinansowanie projektu dotyczyło zarówno projektowania i budowy układu pneumatyki, jak i przeprowadzenia szeregu badań. Obejmowało one przedkliniczne badania bezpieczeństwa, badania populacyjne w celu określenia rozkładu stężenia biomarkerów w populacji oraz badania kliniczne z udziałem osób chorujących na choroby układu oddechowego, w tym z rakiem płuc, idiopatycznym włóknieniem płuc i chorobami obturacyjnymi. Całkowita kwota wsparcia projektu wyniosła 557 143 zł.

Rafał Gacek opracował wyjątkową rurkę gardłową, która może być używana bezpiecznie w domu do udzielenia pierwszej pomocy w przypadku zakrztuszenia. Rurka została zaprojektowana tak, aby była prosta i intuicyjna w użyciu, a jej wielkość jest standaryzowana, aby pasowała do większości odkurzaczy i wyposażona w otwór do regulacji mocy ssania za pomocą kciuka. Wykonano szereg badań i testów, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowania. Dzięki dofinansowaniu w wysokości 174 400 zł projekt może realizować swój cel.

Nowa wersja drenu do drenażu jamy bębenkowej została stworzona z myślą o lepszej wydajności i wytrzymałości. Dren został wyprodukowany z wysokiej jakości materiałów, które są odpowiednie do implantów o długości użytkowania powyżej 30 dni. Wykorzystano innowacyjną konstrukcję, która zapewnia lekkość produktu oraz wygodny system nitki, ułatwiający wyjmowanie drenu. Produkt został wyposażony w powłokę bakteriobójczą, która zapewnia wyższy poziom bezpieczeństwa i komfortu pacjentom.

Nasz produkt jest dostępny dla wszystkich placówek medycznych, niezależnie od tego czy są one publiczne czy prywatne. Ponadto, produkt można nabyć także od firm dystrybuujących wyroby medyczne z zakresu otolaryngologii. Łączna wartość dofinansowania wynosi 293 464 zł.

Nowy system pomiaru koordynacji wzrokowo-ruchowej jest idealny dla profesjonalistów w dziedzinie sportu, rehabilitacji i psychologii sportu. System umożliwia bezbłędne wykonywanie precyzyjnych pomiarów koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz czasu reakcji. Pomiary wykonywane za pomocą tego systemu są dokładne i skuteczne, zapewniając najwyższą jakość wyników.

System ten oferuje wyjątkową łatwość obsługi dzięki oprogramowaniu intuicyjnemu i łatwemu w obsłudze. Automatycznie wykonuje pomiary i rejestruje wyniki, co znacznie skraca czas diagnostyki. Przy jego użyciu można wykonywać szczegółowe i precyzyjne analizy danych, co pozwala ocenić skuteczność i postępy w procesie rehabilitacji.

Inwestycja w projekt wyniosła 182 750 zł i zakończyła się pełnym sukcesem. Nowo wyprodukowane produkty okazały się innowacyjnym i skutecznym rozwiązaniem, przeobrażając podejście do pomiarów wśród różnych grup użytkowników.

Pierwszym krokiem do osiągnięcia tego celu jest stworzenie urządzenia, które utrzyma odpowiednią temperaturę i wilgotność, a także będzie w stanie utrzymać stabilny poziom substancji odżywczych. Urządzenie będzie szczególnie skuteczne w celu zapobiegania utracie funkcji organu po jego wyjęciu i przedłużenia jego żywotności.

Rozwiązanie zostanie wypróbowane na modelu nerkowym, które będzie w stanie utrzymać funkcję nerek przez okres co najmniej 72 godzin. Kolejne kroki obejmować będą badania w kierunku podobnych rozwiązań dla pozostałych organów. Wszystkie te działania ma na celu przyczynienie się do poprawy stanu zdrowia pacjentów potrzebujących prekursora organu.

Normotermiczna Perfuzja Organów

Naszym celem jest opracowanie urządzenia do normotermicznej perfuzji organów, szczególnie skoncentrowanego na narządach takich jak nerki, wątroba i serce. Urządzenie ma być kompaktowe i lekkie, aby umożliwić przechowywanie organów w sterylnych warunkach oraz wymianę gazów oddechowych.

Aby to osiągnąć, będziemy tworzyć urządzenie, które utrzyma odpowiednią temperaturę, wilgotność i stężenie składników odżywczych. Urządzenie to będzie w stanie zapobiec utracie funkcji organu po jego wyjęciu oraz przedłużyć jego żywotność. Nasze badania będą nastawione na przeprowadzenie testów na modelu nerkowym, który będzie w stanie utrzymać funkcję nerek przez minimum 72 godziny. Kolejne badania będą skupione na podobnych rozwiązaniach dla innych organów, aby wspomóc leczenie pacjentów potrzebujących prekursora organu.

Zakończenie projektu umożliwi stworzenie urządzenia, które ułatwi przechowywanie narządów zgodnie z zasadami fizjologicznymi, zapewniając optymalne warunki i temperaturę, zapewniając tlen, odżywienie i wymianę gazów oddechowych. Oznacza to, że nie będzie potrzeby angażowania specjalistów ani generowania dodatkowych kosztów związanych z medycznymi procedurami.

Komitet wyboru wybrał nasz projekt z kategorią A+ do realizacji, co oznacza, że otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 323 000 zł. Prace nad projektem mają zostać zakończone zgodnie z planem do 31 sierpnia 2023 roku.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości podsumowała, że wszystkie projekty otrzymujące finansowanie z Unii Europejskiej mają istotny wpływ na postęp medycyny, poprawę opieki zdrowotnej i zwiększenie dostępu do wydajnych i bezpiecznych rozwiązań medycznych.


Źródło dystrybucji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM