Polityka i społeczeństwo

Prawo.pl: rozwój opieki długoterminowej priorytetem rządu

Kwestie strategii rozwoju opieki długoterminowej nad seniorami były 12 stycznia tematem obrad połączonych komisji sejmowych: Polityki Senioralnej, Polityki Społecznej i Rodziny oraz Zdrowia. Jak podaje Prawo.pl, resort zdrowia planuje wyższe środki na płace w opiece długoterminowej, resort rodziny stawia na rozwój usług w domach pomocy społecznej i wsparcie starszych osób w środowisku lokalnym.

Portal podkreśla, że temat jest niezwykle istotny, bo w Polsce mamy ok. 9,7 miliona osób w wieku powyżej 60 lat. To aż 25 proc. wszystkich Polaków, a działa ok. 1200 domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych (prywatnych i samorządowych).

Cytowany przez portal wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski podkreślił, że w Strategii Zdrowej Przyszłości przyjętej w ubiegłym roku, główny nacisk został położony na działania, które mają umożliwić osobom starszym i chorym pozostanie jak najdłużej w środowisku lokalnym. „Działania idą przede wszystkim w stronę rozwoju opieki długoterminowej, paliatywnej i hospicyjnej oraz opieki nad osobami z chorobami mózgu związanymi z zaburzeniami pamięci oraz wsparcia zdrowotnego dla opiekunów” – mówił na posiedzeniu połączonych komisji sejmowych wiceminister Miłkowski.

Obecni na posiedzeniu przedstawiciele strony społecznej oraz posłowie opozycji wyrażali zaniepokojenie, że istnieją dwie strategie deinstytuzjonalizacji, ta przygotowana przez ministerstwo rodziny i polityki społecznej – Strategia Usług Społecznych oraz ta przygotowana przez MZ – podaje Prawo.pl. Do tych obaw odniósł się wiceminister Miłkowski zapewniając, że resorty ściśle współpracują w tym zakresie.

Jak poinformowała na opisywanym przez portal posiedzeniu Justyna Pawlak, dyrektor Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, Strategia Usług Społecznych wypracowana przez resort rodziny została już zaopiniowana pozytywnie przez Zespół Zdrowia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, z uwagami dotyczącymi monitorowania i finansowania działań.

„W marcu strategia będzie przyjęta, za nią pójdą ustawy, a pierwsze projekty ustaw przedstawimy w czerwcu” – zapowiedział wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed.

Główny kierunek działań tej strategii obejmuje rozwój usług w środowisku po to, żeby osoby starsze czy z niepełnosprawnościami przebywały jak najdłużej w miejscu zamieszkania – domu rodzinnym lub mieszkaniach wspomaganych z usługami opiekuńczymi.

Pełen tekst artykułu: https://www.prawo.pl/zdrowie/strategia-dla-opieki-dlugotermiowej,512815.html

Źródło informacji: PAP MediaRoom

 

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM