Biznes i finanse

ECHO INVESTMENT SA (6/2022) Terminy publikacji raportów okresowych w 2022 roku

Zarząd ECHO INVESTMENT S.A. (dalej: Emitent) podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 roku:

Raporty kwartalne:

– skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2022 r. – w dniu 25 maja 2022 r.

– skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2022 r. – w dniu 29 listopada 2022 r.

Raport półroczny

– skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2022 r. – w dniu 22 września 2022 r.

Raporty roczne:

– jednostkowy raport roczny za rok 2021 r. – w dniu 31 marca 2022 r.

– skonsolidowany raport roczny za rok 2021 r. – w dniu 31 marca 2022 r.

Emitent oświadcza, iż zgodnie z § 62 ust. 1 i ust. 3 Rozporządzenia, w raportach skonsolidowanych kwartalnych i półrocznym zawarte będą odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe.

Podstawa prawna:

§ 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., Nr. 757).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM