Biznes i finanse

PEPEES SA (3/2022) Rozpoczęcie skupu akcji własnych

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. („Spółka”) informuje o podjęciu decyzji o rozpoczęciu skupu akcji własnych i ogłoszeniu zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji („Zaproszenie”) na podstawie upoważnienia udzielonego przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwałą nr 24 z dnia 25 kwietnia 2017 r.

Zaproszenie dotyczy nabycia nie więcej niż 1.967.172 akcje zwykłe Spółki na okaziciela oznaczonych kodem PLPEPES00018, reprezentujących łącznie 2,07% kapitału zakładowego Spółki oraz ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Cena nabycia akcji własnych jest równa 1,20 zł za akcję.

Zaproszenie jest skierowane do wszystkich akcjonariuszy Spółki.

Skup zostanie przeprowadzony za pośrednictwem Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A.

Zaproszenie znajduje się na stronie internetowej spółki:

https://pepees.pl/skup-akcji-wlasnych

zakładka relacje inwestorskie oraz na stronie internetowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A.:

https://bossa.pl/oferta/rynek-pierwotny/skup-akcji

Oferty sprzedaży akcji mogą być składane w okresie od 15 lutego 2022 r. do 22 lutego 2022 r. Przewidywany termin zawarcia i rozliczenia transakcji to 25 lutego 2022 r. Spółka będzie miała prawo do odstąpienia od Zaproszenia zarówno przed jak i po rozpoczęciu przyjmowania ofert sprzedaży.

Szczegółowe zasady i warunki oraz informacje dotyczące sposobu przeprowadzenia skupu zawarte są w Zaproszeniu.

Zaproszenie nie stanowi wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Informacja dystrybuowana przez: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM