Biznes i finanse

GRUPA ŻYWIEC SA Raport okresowy roczny RR

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. EUR
2021 2 020 2021 2 020
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 3 482 126,00 3 603 704,00 760 705,00 805 441,00
Zysk z działalności operacyjnej 428 266,00 353 680,00 93 559,00 79 049,00
Zysk przed opodatkowaniem 480 485,00 309 316,00 104 967,00 69 133,00
Zysk netto za okres sprawozdawczy 402 106,00 250 451,00 87 844,00 55 977,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 638 778,00 155 307,00 139 547,00 34 712,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -121 158,00 -48 322,00 -26 468,00 -10 800,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -581 758,00 -94 244,00 -127 091,00 -21 064,00
Przepływy pieniężne netto -64 138,00 12 741,00 -14 012,00 2 848,00
Aktywa, razem 2 508 447,00 2 513 606,00 545 386,00 544 684,00
Zobowiązania długoterminowe 83 037,00 1 213 683,00 18 054,00 262 998,00
Zobowiązania krótkoterminowe 2 209 321,00 1 122 844,00 480 350,00 243 314,00
Kapitał własny 216 089,00 177 079,00 46 982,00 38 372,00
Średnio ważona liczba akcji 10 271 337,00 10 271 337,00
Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 39,15 24,38 8,55 5,45

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło informacji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM