Polityka i społeczeństwo

MFiPR: O przyszłości ZIT-ów w Koszalinie (komunikat)

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej informuje:

„Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) to forma współpracy samorządów współfinansowana z Funduszy Europejskich. W nowej perspektywie unijnej ZIT-y będą mogły korzystać również z pieniędzy programu krajowego – Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS). Na ten cel planowane jest przeznaczenie 1,75 mld euro. O przyszłości ZIT-ów” – mówił wiceminister Waldemar Buda w Koszalinie.

– Przy pomocy ZIT-ów samorządy miast i ich obszarów funkcjonalnych mogą wspólnie realizować inwestycje dofinansowane z funduszy unijnych. Formuła ZIT umożliwia wyjście poza sztywne granice administracyjne samorządów, co sprzyja poprawie efektywności polityki spójności – powiedział wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda.

Szanse i wyzwania

– W nowej perspektywie unijnej planowane jest, aby ZIT-y będą mogły korzystać również z pieniędzy programu krajowego – Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027. Na ten cel planujemy przeznaczyć 1,75 mld euro – podkreślił wiceminister Waldemar Buda.

Wsparcie FEnIKS dla ZIT-ów będzie dedykowane interwencji w rozwój czystego transportu miejskiego, zarówno w wymiarze infrastrukturalnym, taborowym i cyfryzacyjnym. Wsparcie finansowe będzie przeznaczone dla inwestycji w infrastrukturę i tabor szynowy publicznego transportu zbiorowego, węzły przesiadkowe (w tym: parkingi P&R poza centrami miast), miejskie systemy ITS dla uprzywilejowania, usprawnienia usług publicznego transportu miejskiego oraz ruchu niezmotoryzowanego (pieszo-rowerowego), rozwiązania IT.

W ramach realizowanych projektów transportu publicznego możliwe będzie też sfinansowanie wydatków związanych z obsługą i integracją usług transportu publicznego dostosowanego do potrzeb wszystkich użytkowników (zaplecza techniczne dla taboru, dostosowanie infrastruktury miejskiej do obsługi transportu publicznego i pasażerów, infrastruktura wspierająca rozwój aktywnej mobilności i mikromobilności, dostosowanie systemu sprzedaży biletów i systemu informacji pasażerskiej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami).

Działania KKBOF

ZIT Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego (KKBOF) dysponował w ramach programu regionalnego 2014-2020 kwotą w wysokości około 40 mln euro. Środki te w zdecydowanej większości zostały już wykorzystane na realizację projektów.

– Z pieniędzy przeznaczonych na wdrażanie projektów wynikających ze strategii ZIT zrealizowano szereg działań w obszarach rozwoju transportu niskoemisyjnego. Fundusze unijne wykorzystano m.in. na dofinansowanie zakupu taboru autobusowego oraz budowę ścieżek rowerowych, przebudowę dróg lokalnych i łączenia ich z węzłami dróg ekspresowych S6 i S11, wsparcie przedsiębiorców i opieki przedszkolnej oraz edukację szkolną – wymienił wiceminister Waldemar Buda.

Warunki realizacji ZIT

Warunkiem otrzymania wsparcia dla projektów obejmujących inwestycje w transport miejski jest Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP). Obecnie obowiązek posiadania takiego planu przewidywany jest przede wszystkim dla miast wojewódzkich. Trwają negocjacje dotyczące warunku posiadania SUMP dla miast średnich.

– Mam nadzieję, że niezależnie od wyniku negocjacji, przygotowany SUMP będzie dobrym instrumentem planowania mobilności – zaznaczył Waldemar Buda.

Aby wesprzeć proces przygotowania SUMP, Centrum Unijnych Projektów Transportowych w lutym br. ogłosi nabór konkursowy, kierowany do miast średnich, na przygotowanie planów mobilności.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy Prawo prasowe. (PAP)

kom/ewes/


Źródło wiadomości: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM